Organisering og ledelse av de teknisk/administrative tjenestene

I januar 2019 iverksatte direktøren arbeidet med å se på en endret administrativ organisering. Høgskolestyret behandlet i sitt møte 28. august forslaget på nivå 2.

Bilder av studenter ved studiested Halden

Hele prosessen rundt den administrative organiseringen er beskrevet i direktørens saksfremlegg til styret -  i sak 39/19. Saksfremlegget gir også en bredere redegjørelse for bakgrunnen for forslaget til ny organisering, og viser også forslaget til foreløpig organisasjonskart.

Les mer i styredokumentene:

Høgskolestyrets vedtak ble som følger:

1. Styret godkjenner det fremlagte forslag til administrativ organisering på nivå 2, nivået som rapporterer direkte til direktør, og gir samtidig direktøren fullmakt til å forhandle om og beslutte endelig organisering på nivåene under dette.

2. Direktøren kommer tilbake til styret med innstilling til innplassering eller ansettelse av ledere på nivå 2.

 

Av Tore Petter Engen
Publisert 30. aug. 2019 14:18 - Sist endret 30. aug. 2019 14:55