Rektorkrav om styrket finansiering av lærerutdanningene

Høgskolen i Østfold har sammen med 12 andre lærerutdanningsinstitusjoner sendt brev til forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, med krav om bedre finansiering av de nye femårige lærerutdanningene. 

I 2017 ble de første grunnskolelærerstudentene tatt opp på det nye, femårige masterprogrammet, en reform med stort potensial for å heve kvaliteten i norsk skole. Utfordringen er imidlertid at reformen ikke er tilstrekkelig finansiert. Nå sliter universiteter og høgskoler med kostnadsøkningene som følger av å gå fra fireårig lærerutdanninger på bachelornivå til femårige utdanningsløp på masternivå. 

De 13 rektorene peker på tre betydelige kostnadsdrivere som truer reformen. For det første stilles det høyere krav til kompetansen til ansatte tilknyttet utdanningsprogrammer på masternivå. Kompetanse koster, både i utviklingskostnader og i lønnskostnader. For det andre fører reformen til at utdanningsinstitusjonenes utgifter til å betale kommunale skoler for å ta imot og veilede lærerstudentene i praksis øker som følge av flere praksisdager. For det tredje vil studentmengden øke med 25 prosent som følge av at det nå tar fem år å utdanne en lærer i stedet for fire slik det var tidligere. Det får konsekvenser for kapasiteten på undervisningsrom og lesesaler og annen infrastruktur, og lærekrefter. 

– Lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold merker merkostnadene ved den 5-årige masterutdanningen først og fremst som følge av kravet om førstekompetanse og toppkompetanse. Merkostnadene til kompetansekravene går på bekostning studietilbudet, for eksempel et begrenset tilbud av masterfag, forteller dekan Kjersti Berggraf Jacobsen ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold.  

Rektorene understreker i brevet at de er positive til reformen, som har til hensikt å heve kvaliteten på lærerutdanningene, men mener at lærerutdanningsinstitusjonene ikke gis mulighet til å følge opp og implementere endringene på en god måte. Rektorene krever at det femte studieåret finansieres gjennom tildeling av nye, fullfinansierte studieplasser, og at lærerutdanningene får en høyere kategorisering i Kunnskapsdepartementets finansieringssystem, slik at hver student gir institusjonene høyere tildeling. 

Kontaktpersoner: 

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, mobil 92814475

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, mobil 47335947

 

Publisert 22. aug. 2019 14:07 - Sist endret 22. aug. 2019 14:07