Søkere fra hele 73 ulike land har valgt Høgskolen i Østfold

Søknadsfristen for studier utlyst i lokalt opptak var 1. mars. Søkertallene viser at høgskolen er svært attraktiv både for søkere utenfor Østfold og fra land utenfor Norge.

I alt har høgskolen førsteprioritetssøkere med bostedsadresse i 73 ulike land, som er en oppgang på 32 land fra 2018. Foto: HiØ.

Det er høgskolens nyopprettede Master in Green Energy Technology og Master in Applied computer science som rekrutterer godt internasjonalt med søkere fra 50 ulike land, men også bachelorstudiene innen scenekunst og skuespill på Akademi for scenekunst har stor interesse for internasjonale søkere med søkere fra totalt 41 land.

Høgskolens har også to masterstudier på Akademi for scenekunst, innen skuespill og scenografi, med internasjonal profil. Disse har ikke opptakt i 2019.

I alt har høgskolen søkere med bostedsadresse i 73 ulike land, som er en oppgang på 32   land fra 2018. Hele 50 prosent av søkerne til masterstudier ved HiØ kommer fra andre steder enn Østfold, i motsetning til 47 prosent i 2018.

Fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen er fornøyd med tallene.

– Vi jobber aktivt med å øke det internasjonale perspektivet ved høgskolen. Det er derfor en stor glede for oss å se at flere av de studier vi tilbyr er attraktive også i det internasjonale studiemarkedet, sier Jelsness-Jørgensen.

– Internasjonale studenter bringer med seg verdifull kunnskap, internasjonale impulser og perspektiver til norske studenter og ansatte ved høgskolen, mener han.

Flere søkerfakta i det lokale opptaket:

  • Studiene som hadde søknadsfrist 1. mars, var alle påbyggingsstudier, videreutdanninger, Praktisk-pedagogisk utdanning og masterstudier samt spesialordninger for ingeniørutdanning.
  • Akademi for scenekunst hadde i år opptak til bachelorstudiene i skuespill og scenografi. Avdelingen har mottatt 14 søkere per studieplass. Bachelor i skuespill har en økning i søkertall sammenlignet med forrige gang studiet var utlyst (2016) er på 18 prosent.
  • Høgskolen i Østfold hadde som forventet en stor nedgang i søkertall til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) grunnet nytt opptakskrav fra og med i år.
  • Nedgangen i årets søkertall til Påbyggingsstudier, videreutdanninger, PPU og masterstudier kan derfor i all hovedsak forklares med reduksjonen i søkertall til PPU. 
  • Videreutdanningene innen Akuttsykepleie, Anestesisykepleie, Intensivsykepleie og Operasjonssykepleie, viser alle en økning i søkertall. Disse studiene var sist utlyst med studiestart våren 2017.
  • Akuttsykepleie og Anestesisykepleie har den største økningen i søkertall, på henholdsvis 73 prosent og 68 prosent.
  • Studiet «Vold i nære relasjoner» har en økning i søkertall på 51 prosent sammenlignet med forrige gang studiet var utlyst (2017).
  • Det er gode søkertall til det nye masterstudiet i fremmedspråk i skolen, spansk.
  • Det nye masterstudiet Master in Green energy Technology mottok i alt 210 førsteprioritetssøkere.

Totalt hadde høgskolen 2971 førsteprioritetssøkere i lokalt opptak når fristen gikk ut 1. mars i år. Dette er en oppgang på 3 prosent fra 2018.

Fullstendig oversikt over søkertallene i det lokale opptaket finner du her: www.hiof.no/opptakstall.

Søknadsfristen til studier i Samordna opptak er 15. april.

 

Publisert 7. mars 2019 12:58 - Sist endret 7. mars 2019 12:58