Ida skrev årets beste bacheloroppgave

Tre studenter  ved Høgskolen i Østfold er tildelt prisen «Laubærbladet 2019» for sine respektive bachelor- og masteroppgaver.

Prisvinner Ida Marie Svendsen med diplom og blomster.

STOLT VINNER: Barnehagelærerstudent ved Avdeling for lærerutdanning Ida Marie Svendsen tildelt prisen Laurbærbladet 2019 for bachelorprosjektet "Det er ikke snakk om året rundt, kun i perioder hvor vi har fokus på mangfold».

Foto: Bård Halvorsen/HiØ

Ida Marie Svendsen, Karianne Åsheim og Ngoc Hoang Tran er studenter som har fullført helt ulike studier ved Høgskolen i Østfold. Trioens fellesnevner er at de skrevet årets beste bachelor- og masteroppgave.

Ida Marie Svendsen som fullførte barnehagelærerutdanningen våren 2019 skrev oppgaven «Det er ikke snakk om året rundt, kun i perioder hvor vi har fokus på mangfold!

Karianne Åsheim avsluttet i år sin master i organisasjon og ledelse med oppgaven Mellom fag og finans – har barnehagens eierform betydning for de ansattes oppfattelse av hva som er god kvalitet?

Ngoc Hoang Tran som studerte Master in Applied Computer Science leverte oppgaven “Autonomous Vision-Based Power Line Navigation in Simulated Environments.”          
 

Dagsaktuelt om barnehagefeltet

Høgskolen i Østfold deler hvert år ut en pris på kr. 10.000,kroner til det beste studentprosjektet i studieåret som har gått. I år ble Svendsen tildelt prisen for beste bacheloroppgave mens Åsheim og Tran delte prisen for beste masteroppgave.

Det var i år seks nominerte i klassen «beste bacheloroppgave». 

"Kandidaten har skrevet en kritisk, faglig sterk og ikke minst høyaktuell bacheloroppgave om barnehagepersonalets samarbeid med minoritetsspråklige foreldre", heter det i nominasjonen av oppgaven til Ida Marie Svendsen.

En tydelig beskrivelse av problemstilling og målsettinger samt at oppgaven har verdi for fagfeltet og/eller samfunnet er blant kriteriene for å bli nominert til prisen.
Les mer om kriteriene for Laurbærbladet.

Prisvinner 2019: Karianne Åsheim
Tidligere masterstudent ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Karianne Åsheim ble tildelt prisen Laurbærbladet 2019 på grunnlag av masterprosjektet «Mellom fag og finans. Har barnehagens eierform betydning for de ansattes oppfattelse av hva som er god kvalitet?».


- Aktuelle og betydningsfulle funn

I klassen «beste masteroppgave» var det i år tre nominerte.

Oppgaven til Ngoc Hoang Tran er en del av et utviklingsprosjekt hos eSmart, som er en anerkjent og internasjonal aktør innenfor smarte løsninger for strømleveranse. I nominasjonen av Trans prosjekt heter det at «masteroppgaven med dens vitenskapelige og teknologiske nyvinninger vil derfor bidra direkte i et spennende digitaliseringsprosjekt som vil kunne gi store fordeler for samfunnet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt innen relativt kort tid.»

Prisvinner 2019: Ngoc Hoang Tran
Tidligere masterstudent ved Avdeling for informasjonsteknologi Ngoc Hoang Tran ble tildelt prisen Laurbærbladet 2019 på grunnlag av masterprosjektet «Autonomous Vision-Based Power Line Navigation in Simulated Environments.»

Masterstudent Karianne Åsheims har i sin masteroppgave undersøkt om barnehagenes eierform har noe å si for barnehagelærernes syn på hva begrepet «kvalitet» innebærer i barnehagen. Hun høster blant annet mye ros for måten hun har gjennomført en omfattende spørreundersøkelse med et avansert forskningsdesign.

«I tillegg er avhandlingens aktuelle og betydningsfulle funn et bidrag til fagfeltet som bør gjøres kjent langt utenfor Høgskolen i Østfold», heter det i nominasjonen av Åsheim.

Komiteen for beste bacheloroppgave og komiteen for beste masteroppgave ble ledet av henholdsvis prorektor Annette Veberg Dahl og rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Årets priser ble delt ut på fagdagen om utdanningsledelse ved Høgskolen i Østfold i slutten av oktober.

 

 

 

 

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 19. nov. 2019 11:05 - Sist endret 19. nov. 2019 11:05