2020

Publisert 16. nov. 2020 14:12

For å stimulere fagmiljøene til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet, deles det hvert år ut en pris til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ. Det har i år kommet inn i alt 13 nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen 2020, fra både studenter og ansatte.

Publisert 7. okt. 2020 14:47

Høgskolen i Østfold tildeles kr 766 millioner i forslag til statsbudsjett. Dette tilsvarer en realvekst på 5,0 prosent. – En betydelig andel av høgskolens bevilgning er resultatbasert og mye av budsjettveksten skyldes høgskolens gode resultatutvikling, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Publisert 30. sep. 2020 12:47

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold skal bidra til å stimulere forskere/kunstnere til å formidle sin viten utover eget fagmiljø. I år vil priskomiteen spesielt vektlegge evne til å formidle, tross situasjonen med covid-19. Fristen for å nominere er 1. november.

Publisert 29. sep. 2020 10:15

Høgskolen i Østfold vektlegger kvalitet i studier og utdanning. For å stimulere fagmiljøene til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet, deles det hvert år ut en pris til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ. I år vil priskomiteen spesielt vektlegge gode undervisningsopplegg rundt situasjonen med covid-19.

Publisert 21. sep. 2020 14:27

Innen kort tid vil du motta et spørreskjema med spørsmål om hvordan du opplever arbeidsmiljøet ditt. Bruk denne muligheten til å si ifra om hvordan du har det!

personalnytt
Publisert 7. sep. 2020 09:32

Mangler du, eller ønsker du nytt profilbilde på din personprofil? Fire dager dette høstsemesteret får du anledning til å ta et profesjonelt portrettfoto til bruk på din side.

Publisert 19. mai 2020 10:28

Koronaviruset gjør at mange ansatte nå jobber hjemmefra. Nå er god selvledelse viktigere enn noen gang. Gjør det du trenger å gjøre for å lage en god hverdag for deg selv. Ikke ha dårlig samvittighet hvis du går deg en tur eller trenger å ta pauser for å få litt variasjon. Husk at du er sjef i eget liv. 

Publisert 12. mai 2020 13:00

Vi er inne i en uvanlig og krevende tid. Ledelsen ved HiØ forstår at det kan være en utfordrende hverdag for dere som nå kombinerer arbeid med omsorg for barn som er hjemme fra barnehage og skole, og for dere som har tatt på dere oppgaver som dere vanligvis ikke gjør. Ansatte ved fagavdelingene og i administrasjonen har vist en enestående dugnadsånd og vilje til å finne gode løsninger på utfordringene vi står i.