Endringer i arbeidstid for ansatte

Vi er inne i en uvanlig og krevende tid. Ledelsen ved HiØ forstår at det kan være en utfordrende hverdag for dere som nå kombinerer arbeid med omsorg for barn som er hjemme fra barnehage og skole, og for dere som har tatt på dere oppgaver som dere vanligvis ikke gjør. Ansatte ved fagavdelingene og i administrasjonen har vist en enestående dugnadsånd og vilje til å finne gode løsninger på utfordringene vi står i.

Endrede rammer for arbeidstid

For at statsansatte skal kunne ivareta viktige funksjoner også under koronakrisen, har staten og de fire hovedsammenslutningene blitt enige om å endre rammene for arbeidstid.

For ansatte ved HiØ medfører avtalen følgende endringer:

  • Kjernetiden for teknisk administrativt ansatte fra 09:00-14:30 settes ut av kraft. Dette gir deg som arbeidstaker en mer fleksibel arbeidshverdag, tilpasset din situasjon. Du kan registrere full dag selv om du har reduserte arbeidsoppgaver. Arbeidstiden skal registreres innenfor tidsrommet 06:00 til 21:00.
  • For undervisnings- og forskerpersonalet, som ikke kommer inn under bestemmelsene i fleksitidsavtalen, gjelder den samme muligheten for fleksibilitet i arbeidstid i nåværende situasjon.

Avtalen om endringer i kjernetid gjelder i første omgang til og med 30.april.

For administrasjonen, registrering av arbeidstid

Ansatte i teknisk- administrative stillinger skal i perioden registrere timer på følgende måte i DFØ App/SAP portal:

  • Er du frisk og jobber hjemmefra, bruk fremmøtetype Hjemmearbeid
  • Er du frisk, men i karantene etter FHI sin definisjon, bruk fremmøtetype Møte utenfor huset
  • Ved fravær benyttes de ordinære kodene.

Arbeidsgiver har forståelse for at ansatte som ivaretar oppgaver som normalt må utføres på studiestedene (laboratorieteknikere, renholdere med flere), ikke vil ha mulighet til å fylle normal arbeidstid i denne perioden. Vi anbefaler at dere likevel fører arbeidstid som «Hjemmearbeid» mellom 08:00 -15.45.

For stipendiater

Stipendiater som blir forhindret til å følge normal progresjon grunnet koronakrisen, gis mulighet til å søke om forlengelse av ansettelsesperioden. Vi ber dere om å dokumentere forsinkelsen og ta kontakt med seksjon for HR når vi er tilbake i normalsituasjon.

Mer informasjon

Publisert 20. mars 2020 12:25 - Sist endret 20. mars 2020 12:25