Hjemmekontor - egenomsorg og ergonomi i ny arbeidshverdag

Koronaviruset gjør at mange ansatte nå jobber hjemmefra. Nå er god selvledelse viktigere enn noen gang. Gjør det du trenger å gjøre for å lage en god hverdag for deg selv. Ikke ha dårlig samvittighet hvis du går deg en tur eller trenger å ta pauser for å få litt variasjon. Husk at du er sjef i eget liv. 

Ta kontakt med 

HMS-kontakt
Ruth Åsa Lier
ruth.a.lier@hiof.no
+47 696 08 202
+47 901 64 496

Ergonomisike tilpasninger
Hege Auberg
hege.auberg@staminagroup.no
tlf: 483 07 796

Egenomsorg i ny arbeidshverdag

Ta en dag av gangen. Fokuser på øyeblikket her og nå, det er den eneste stunden vi faktisk kan gjøre noe med. Grubling rundt fortid eller framtid skaper bare bekymring. Trenger du å gruble, så forsøk og sett av for eksempel 15 minutter på et bestemt klokkeslett. Når tiden er over, skifter du tankene over på noe annet. Å gjøre en aktivitet som fører tankene over på noe annet vil hjelpe deg. 

Strukturer arbeidsdagen din så mye som mulig. Definer arbeidstid og fritid så langt det er mulig. Bestem deg for hvor lange arbeidsøkter du skal ha av gangen. Vurder å legge vekk telefonen, slå av lyd og varslinger når du har behov for å konsentrere deg eller når du skal koble av. Et godt råd kan være å sette opp en liste over arbeidsoppgaver og gjør én oppgave av gangen. Søk gjerne variasjon i arbeidsoppgaver eller arbeidsform i løpet av dagen. Se også HiØ`s retningslinjer for bruk av hjemmekontor og hjemmekontor og ergonomi

Ta kontakt med kolleger. Sosial støtte er viktig. Nå er det viktig at alle har lav terskel for å ta kontakt med kolleger, både i faglige spørsmål og for uformelle henvendelser. Ta selv ansvar for at du ser minst ett ansikt hver dag. Ta initiativ til digitale møtepunkter, som en digital kaffe eller lunsj. Finn gjerne noen du åpent kan diskutere utforinger i den nye arbeidshverdagen med. Kanskje kan det også være både hyggelig og nyttig å gå en tur sammen i lunsjen? 

Ta kontakt med kolleger du tror har behov for kontakt eller støtte.  

Ta pauser - gå utendørs hvis mulig! Frisk luft og bevegelse er godt både for mental og fysisk helse. Gå derfor gjerne ut i løpet av arbeidsdagen – det er ikke bare helt lov, men veldig fint om du gjør det. 

Få også gode tips om trening og fysisk aktivitet fra ansatte på LU.

Ta pauser fra nyhetsstrømmen ved behov. Sørg for å holde deg oppdatert på viktige nyheter, men reguler – evt. begrens – mengden. 

Når arbeidsdagen er over. Ha som mål å holde på din vanlige døgnrytme, legg deg og stå opp til fast tid hver dag. Gjør ting du opplever som positive og meningsfulle for deg. Ha sosial kontakt med andre via telefon/digitale medier. Vær ute i frisk luft dersom mulig. Følg i så fall smitteforebyggende råd og tiltak når du er utenfor hjemmet ditt. 

Aksepter egne og andres følelser. Det er normalt å føle seg trist, lei, forvirret, bekymret eller sint under en krise. 

Unngå alkohol eller rusmidler for å takle en stresset situasjon.

Her er link til våre AKAN sider hvis du vil lese om HiØ`s rus policy      

AKAN.no har utarbeidet en egen side vedrørende korona situasjonen, se ellers akan.no for mer informasjon.                        

Ikke vær redd for å søke hjelp eller be om støtte om du trenger det. 

Ergonomisk tilpasning av hjemmekontor

Stamina Helse vil gjerne hjelpe våre ansatte å minimere den ergonomiske belastningen ved hjemmekontor, og forhindre muskelskjelettplager nå og senere. Derfor har de satt sammen en ergonomitjeneste som vi tilbyr over video eller telefon.

Staminas fysioterapeut gjennomfører en enkel og effektiv vurdering av hjemmekontoret, og informerer om arbeidsstillinger, variasjonsmuligheter og enkle tøyeøvelser. Hvis ønskelig kan de også vise enkle treningsøvelser, og gi råd om fysisk aktivitet.

Stamina benytter kommunikasjonskanaler som Skype for business og Microsoft Teams. I tillegg kan mye bistand gis via vanlig telefon og e-post.

Kontakt Hege for mer informasjon, eller for å avtale bistand.

Emneord: Hjemmekontor, ergonomisk tilpasning
Publisert 19. mai 2020 10:28 - Sist endret 19. mai 2020 10:29