Intern utlysning - seksjonsleder for eksamen

I forbindelse med den administrative omorganiseringen tidligere i år, er det besluttet å lyse ut stilling som seksjonsleder for eksamen på nytt. Stillingen lyses ut internt. 

Seksjonssjefen skal bidra til å videreutvikle avdelingens og seksjonens tjenestetilbud. Stillingen innebærer et helthetlig ansvar for seksjonens ansvarsområder og personalansvar for 15 medarbeidere. Stillingen rapporterer til studiedirektør og inngår i avdelingens ledergruppe. Det må påregnes jevnlig tilstedeværelse på begge studiestedene.

Søknadsfrist: 26. oktober

Ler mer

Publisert 12. okt. 2020 16:03 - Sist endret 12. okt. 2020 16:03