Trenger du støtte og inspirasjon til å prøve ut ny teknologi i egen undervisning?

Læringsstøttesenteret ved HiØ har åpnet dørene til helt nye lokaler på begge studiesteder. Her får fagansatte tilgang til ulike kurs og veiledningstjenester.

STOLTE AV NYTT LÆRINGSSTØTTESENTER VED HIØ: Direktør Carl Morten Gjeldnes (f.v.), prorektor Annette Veberg Dahl og prosjektleder Arild Flobak var selvsagt tilstede da senteret åpnet på studiested Fredrikstad.

Denne uken åpnet endelig Læringsstøttesenteret (LSS) for fullt på begge studiesteder. I Fredrikstad holder senteret til i nye lokaler i M4 på rom 409 med et tilhørende studio på rom 412. I Halden er senteret lokalisert til biblioteket på rom BU2-009B, med tilsvarende studio på rom BU2-009A.

"Vi ønsker å være en fasilitator for erfaringsutveksling mellom
engasjerte undervisere og vi ønsker å være med å tilrettelegge for de som vil rette noe av sin forskningstid mot undervisningen – ikke bare faget."
Arild Flobak, prosjektleder for etableringen av Læringsstøttesenteret

LSS har allerede vært i drift i et halvt år, men først i forrige uke flyttet de altså inn i nye lokaler på begge campus.

- Her ønsker vi mye aktivitet, sa prorektor Annette Veberg Dahl like før hun klippet snoren til det nye senteret på studiested Fredrikstad.

Les mer om LSS på senterets nettsider.

Bredt læringsstøtte-tilbud

Læringsstøttesenterets primære målgruppen er fagansatte som underviser. Senterets hovedoppgaver er blant annet kompetanseheving og opplæring, didaktisk veiledning og medieproduksjon. I tillegg skal det stå for utprøving og evaluering av ny teknologi for læring og undervisning, og fungere som en rådgivende enhet for studiedirektøren i valg av løsninger og verktøy.

- Noe av det vil nå tilbyr er på områder vi har lang erfaring med, sier prosjektleder for etableringen av Læringsstøttesenteret Arild Flobak.

Blant de mer tradisjonelle tilbudene er bruk av digital læringsplattform (Canvas), nettundervisning og webinarer.
- Noe av det nye vi nå tilbyr er bruk av studentresponssystemer (Kahoot!, Mentimeter etc.), podcast, nettbrett og interaktive skjermer, forteller Flobak.

En oppdatert oversikt over tilbudene ved LSS finner du her.

Tilbudet ved HiØs læringsstøttesenter retter seg ikke direkte mot studenter, MEN:
- Vi ser at det i noen tilfeller er aktuelt at studenter benytter deler av tilbudet. For eksempel legger noen studier opp til at studentene skal lage en podcast som innleveringsformat for en oppgave. Da kan det hende denne studentgruppen kan benytte fasilitetene i Læringsstøttesenteret (LSS), forklarer Flobak.

Ifølge han vil en lærer i slike tilfeller kunne ta med seg en studentgruppe for å få opplæring i hvordan man leger podcast, og deretter få benytte studio-fasilitetene så sant det er ledig kapasitet.

Inspirert av både BI og NMBU

I sin åpningstale understreket prorektor Veberg Dahl at det ligger mye arbeid bak etableringen av læringsstøttesenteret. I tillegg til prosesser knyttet til plassering, bemanning og utstyr hentet prosjektgruppen inn erfaring og inspirasjon fra andre, tilsvarende sentre ved andre utdanningsinstitusjoner. 

"Mitt ønske er at vi får en enda større delingskultur knyttet til undervisnings- og vurderingsformer. Jeg tror dette er starten og at alle fagansatte kan bidra."
Prorektor Annette Veberg Dahl

 

- Vi har gjennom forprosjektet og etableringsprosjektet besøkt UiT, BI, OsloMet og NMBU. Vi deltar også i et uformelt nasjonalt nettverk av slike sentere, hvilket er veldig nyttig for å hente inspirasjon og ta del i deres erfaringer, forteller Flobak.

ENDELIG KLART: Foran de mange gjestene kunne en stolt prorektor Annette Veberg Dahl endelig klippe snoren som markerte inngangen til det nye senteret i Fredrikstad.

Under forprosjektet ble også alle avdelinger ved HiØ bedt om å komme med tilbakemeldinger på behovet for et slikt senter. Blant det som kom i rapporten var blant annet at:«Læringsstøttesenteret bør være stedet hvor en fagansatt kan få veiledning i anvendelse og implementasjon av IKT-verktøy og systemers funksjonalitet, for på denne måten å støtte den faglige formidlingen samtidig som at den samsvarer med den fagansattes pedagogiske og didaktiske strategi."

Ønsker samarbeid med fagmiljøne

Det er PULS nå SPUL, Seksjon for pedagogisk utvikling og læring (navnebytte fra 1. januar 2020 red.anm.) som driver Læringsstøttesenteret.Diverse fFagpersoner fra de ulike avdelingene ved HiØ er også tilknyttet LSS.

Mer om SPUL finner du på denne siden.

- Er det først og fremst kurs man får hos dere, eller kan man komme til dere med et konkret prosjekt man trenger hjelp til å realisere?

- Fram til nå har det vært kurs som har vært hovedproduktet. Det blir det nok en endring på. Vi, og de fleste andre UH-institusjoner vi har kontakt med, begynner å bli av den oppfatning at kurs til enkelt-individer ikke er den mest effektive måten å få til endring/forbedring/utvikling av undervisningen, forteller Flobak.

Og viser til at de har tror på det vil være mer effektivt å få med seg et helt fagmiljø inn i et prosjekt sammen med tanke på å gjøre endringer/forbedringer av undervisningen.

- Dersom èn person deltar på kurs og blir inspirert til å endre sin undervisning, og de andre foreleserene på samme emne/studieprogram holder seg helt til sine tradisjonelle måter, så er nok effekten liten og studentene blir usikre på hva de kan vente fra sine foreleser, sier han.

Og legger til:

- Vi kommer nok ganske sikkert i nær framtid til å rette blikket mot studieledere og programansvarlige for å inngå i prosjekter der de ønsker å endre/utvikle sider av undervisningen eller vurderingsordningene.

 

FORNØYDE MED DET NYE TILBUDET: Håkon Nasen Tandberg (t.v.)  og rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen var tilstede da de nye lokalene på Remmen ble innviet. (FOTO: Bård Halvorsen) 

Arild Flobaks oppfordring til de fagansatte er:

  • Bruk oss
  • Utnytt de tilbudene vi har til å utvikle din undervisningspraksis
  • Snakk med dine kollegaer om hva som er utfordringer med undervisningen
  • Kom til oss sammen, så planlegger vi et prosjekt der vi skal utvikle undervisningen for et emne/studieprogram sammen over en periode

Høgskoledirektør Carl Morten Gjeldnes var blant de inviterte gjestene på den offisielle åpningen. I åpningstalen ble han nevnt som en av de sentrale støttespillerne i realiseringene av læringsstøttesentrene ved Høgskolen i Østfold.

Hvorfor har dette vært en viktig sak for deg som høgskoledirektør?

- Jeg ser på det som en nødvendig utvikling av høgskolen. Det er en forventning fra både studenter og lærere at vi utvikler oss digitalt og tar i bruk nye og varierte undervisningsmetoder. I forhold til disse forventningene så mener jeg det er viktig at vi har lagt forholdene til rette, og vi har derfor blant annet investert mye i godt og moderne utstyr til læringsstøttesentrene.

 

 

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 9. feb. 2020 21:40 - Sist endret 21. feb. 2020 13:59