Nominerte til Formidlingsprisen 2020

De nominerte til Formidlingsprisen 2020 ved Høgskolen i Østfold er i år to duoer samt en enkelt kandidat.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold skal bidra til å stimulere forskere/kunstnere til å formidle sin viten utover eget fagmiljø.

Disse er nominert til årets formidlingspris:

På grunn av den rådende COVID-19-situasjonen er det foreløpig ikke klart når vinneren blir bekjentgjort og får tildelt prisen på 50 000 kr. Det kommer derfor nærmere informasjon om dette.

Kriteriene for formidlingsprisen

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold tildeles en forsker/kunstner/gruppe/fagmiljø som har formidlet forskningsbasert innsikt eller kunstnerisk utviklingsarbeid slik at det har vakt interesse hos dem man har formidlet til – avgrensede målgrupper så vel som brede publikumsgrupper.

Definisjon på formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid:

Med formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid menes at forskere/kunstnere formidler vitenskapelige eller kunstneriske resultater, arbeidsmåter og holdninger fra et spesialisert forskningsfelt/kunstnerisk utviklingsarbeid til personer utenfor feltet samt deltar i samfunnsdebatten med forskningsbasert/kunstnerisk argumentasjon.

Les mer om kriterier av Formidlingsprisen

I år har priskomiteen også vektlagt evne og vilje til å formidle, tross situasjonen med covid-19.

Tidligere vinnere av Formidlingsprisen ved Høgskolen i Østfold:

 

Publisert 27. nov. 2020 10:09 - Sist endret 5. jan. 2021 14:51