Har du behov for å snakke med noen?

Det er mange bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Illustrasjonsfoto

Corona-epidemien og de tiltakene samfunn og myndigheter har innført, er nødvendige for at vi skal begrense omfanget og skaden av viruset. De bærer imidlertid også med seg uro, bekymringer og utfordringer for oss som enkeltmennesker. Ta kontakt med din leder, verneombud eller tillitsvalgt hvis du opplever utfordringer. Ønsker du å snakke med noen eksterne, kan du kontakte Stamina Helse, de har opprettet en mulighet for støttetelefon eller videosamtale i forbindelse med den situasjonen vi befinner oss i.

Kontakt bhtostfold@staminagroup.no hvis du har behov for bistand i denne situasjonen, du trenger ikke å avklare det med din leder.

Av Illustrasjonsfoto, Stamina Helse
Publisert 7. apr. 2020 14:54 - Sist endret 27. jan. 2021 18:01