Aktuelle saker

Bildet viser fem kvinnelige forskere fra Høgskolen i Østfold
Publisert 28. okt. 2019 13:23

Hvordan kan vi eksperimentere med pedagogikk i det 21. århundre? Fem forskere fra Høgskolen i Østfold gir noen forslag i artikkelen «Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education», som de har publisert i en internasjonal artikkelsamling utgitt av det britisk-amerikanske forlaget Palgrave Macmillian.

Publisert 28. okt. 2019 09:53

Høgskolen i Østfold var arena for nettverkssamling der målet var å utveksle erfaringer om bruk av velferdsteknologi og e-helse.

Publisert 25. okt. 2019 14:50

Ese har vært ansatt i ulike stillinger ved høgskolen siden 2006. Den 1. november tar han fatt på jobben som prorektor for samhandling og samfunnskontakt. 

Bildet viser Irina og Magnus i et rom for opptak av video til nettundervisning.
Publisert 21. okt. 2019 09:50

– Engasjement er en viktig forutsetning for læring, og videoer er et av de mest sentrale verktøyene for å styrke studentenes engasjement i nettbasert læring, skriver Irina Engeness og Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold i en forskningsartikkel publisert i CEUR Workshop Proceedings.

Meeting room with big table and world map printed on the table
Publisert 17. okt. 2019 10:51

Norske multinasjonale selskaper investerer aktivt i land der bedriftskulturer og tradisjoner er forskjellige fra tilsvarende i Norge. Et av de sentrale spørsmålene for multinasjonale bedrifter (MNC) er behovet for å etablere nye kontrollsystemer for å sikre innflytelse over datterselskaper i utlandet.

Bildet viser Torun, som skal lede høgskolens bibliotek i Østfold.
Publisert 17. okt. 2019 07:00

Torunn Skofsrud Boger er ansatt som biblioteksjef ved Høgskolen i Østfold fra 1. november 2019.

Publisert 15. okt. 2019 09:06

Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad gjestet Litteraturhuset i Fredrikstad under årets Kreativ Arena.

Airbnb's main webpage displayed on a smartphone that lies on a laptop
Publisert 15. okt. 2019 09:03

For tourist destinations, the peer-to-peer sharing-economy platform Airbnb is a double-edged sword. It provides income and taxes to municipalities, but the prevalence of a substantial number of Airbnb providers may lead to bottlenecks in rental housing markets. Regional planners and policy-makers in Norway and across the world have therefore begun to consider imposing restrictions to regulate this hitherto unregulated business model.

Publisert 14. okt. 2019 10:13

Professor fra HiØ bidrar i ny bok som analyserer oversettelse og tolking sett i lys av forskjellige kulturelle og sosiale rammebetingelser. Boken analyserer betydningen av den kommunikative handling som omgir oversettelsen  – både rent teoretisk og med hensyn til forskjellige oversettelses- og tolkingstyper.

Photo of master student in performance, Fernanda Branco
Published Oct. 10, 2019 2:42 PM

Taking part in a workshop and the caring atmosphere at Norwegian Theatre Academy (NTA) triggered artist Fernanda Branco to engage as a full-time student at the international master program in performance.  

personalnytt
Publisert 8. okt. 2019 15:30

Arbeidsgiver har i årets mellomoppgjør blitt enige med tillitsvalgte om å gi et likt kronetillegg til alle. Kronetillegget vil være avhengig av hvilken hovedtariffavtale du tilhører. Totalt kr 4 830 261 er fordelt i årets lønnsoppgjør.

Publisert 8. okt. 2019 13:37

KRONIKK. Frankrikes president i årene 1995-2007 Jacques Chirac ble gravlagt 30. september, 86 år gammel. Franske medier er i full gang med å skjønnmale hans ettermæle, slik det er påpasselig å gjøre hver gang en president går bort.

Publisert 8. okt. 2019 08:10

– I Statsbudsjettet som ble lagt frem får HiØ 10 nye studieplasser innen teknologi/grønt skifte, mens det skuffende nok verken kommer nye stipendiatstillinger eller er tydelig hvordan regjeringen finansielt skal følge opp femårig master i lærerutdanning, sier rektor Lars-Petter Jelseness-Jørgensen.

Publisert 4. okt. 2019 14:48

KRONIKK. To av tre ledere har ansatt feil person minst én gang. Det kan skade arbeidsmiljøet og svekke produktiviteten.

Illustrasjonsbilde
Publisert 4. okt. 2019 12:57

Høgskolen har fått en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Norge har nå undertegnet avtaler med de fire største forskningsforlagene. Norske forskningsresultater kan publiseres åpent i over 7 400 tidsskrifter.

Silvija Seres og Harald Holone
Publisert 4. okt. 2019 10:45

Dekan Harald Holone ble i september invitert på podcastinspilling med Lørn.Tech og benyttet anledningen til å snakke om avdelingens arbeid med samspill mellom undervisning, forskning og næringsliv.

Publisert 3. okt. 2019 11:37

Samira Jamouchi, Kjersti Lien Holte og Kristine Høeg Karlsen ved Avdeling for lærerutdanning presenterte hvert sitt forskningsarbeid på kreative undervisningsformer under konferansen.

Publisert 3. okt. 2019 11:25

I samarbeid med Kunstforeningen i Halden og Faggruppa Haldenkeramikk holder Marianne Andreassen tilknyttet forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning ved Avdeling for lærerutdanning, åpne foredrag for interesserte. Temaene har vært de ulike keramikkprodusentene som ble etablert i byen fra siste krig og i tiåra framover.

personalnytt
Publisert 1. okt. 2019 09:14

Har det skjedd endringer i dine arbeidsoppgaver eller ansvarsområder den siste tiden? Da kan du søke om å få justert lønn eller stillingskode på særlige grunnlag (Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3).

Publisert 26. sep. 2019 22:16

Er det greit å bruke roboter i behandlingen av gamle og syke? Og trenger kunstig intelligens egentlig være en trussel mot de varme hendene?