Aktuelle saker - Side 2

Publisert 26. sep. 2019 09:01

Etter et særdeles langt «svangerskap» kan en forskerduo ved Avdeling for helse og velferd glede seg over å ha satt boken «Organisasjonsperspektiv på samordning» til verden.

Published Sep. 25, 2019 3:32 PM

Don't miss out on tomorrow's Everything Is Outside - Light works for Elvelangs 2019. Our bachelor students in scenography are currently working in Oslo with Elvelangs, and you can see their (and a lot of other's) work TOMORROW, Thursday 26th of September at 20:00.

Personalnytt
Publisert 25. sep. 2019 12:46

Høgskolestyret behandlet i sitt møte 28. august forslaget til organisering av de administrative tjenestene. En av vurderingene som skulle gjennomføres i etterkant var å se på innstilling til innplassering eller ansettelse av ledere på nivå 2.

Bilde av involverte personer fra HiØ og Halden bibliotek
Publisert 23. sep. 2019 12:51

14. november 2019 åpner Halden bibliotek et Makerspace-tilbud for barn og unge i Halden. Halden bibliotek har fått tildelt kr. 200 000,- fra Nasjonalbiblioteket for å etablere et inkluderingstilbud innen teknologi for barn og unge i Halden i samarbeid med HiØ/IT.

 

Publisert 23. sep. 2019 07:27

Marius Geitle presenterte en artikkel med tittelen "A New Baseline for Automated Hyper-Parameter Optimization" av Marius Geitle og Roland Olsson på LOD 2019 konferansen som fant sted 10-13 september 2019 i Siena, Italia. I artikkelen blir det presentert en ny metode som kan programmeres med bare noen få linjer kode og oppnår nesten like gode resultater som ledende og mye mer kompliserte algoritmer for å automatisk justere hyperparametre i maskinlæringsalgoritmer.

Book shelf in the library
Publisert 19. sep. 2019 08:23

New publications in the areas of entrepreneurship, corporate governance, finance, marketing and international business from researchers in 'Business Development and Governance'

Publisert 18. sep. 2019 13:55

Hvor fri er du, dersom noen alltid ser deg? Uansett hva du gjør i dagens samfunn vil du etterlate deg digitale spor i forskjellige databaser. Når du kjører bil, når du bruker kart på telefonen din for å finne frem, når du søker etter opplysninger, løper med pulsklokken din, osv., osv. 

Publisert 18. sep. 2019 10:42

Høgskolen i Østfold vektlegger kvalitet i studier og utdanning. For å stimulere fagmiljøene til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet, deles det hvert år ut en pris til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ.

Publisert 13. sep. 2019 13:35

Det er tre områder som er viktige for å oppleve god livskvalitet når du som MS-syk er bundet til rullestol. Stine Torp Løkkeberg og Gunnar Frank Thoresen forteller, på MS-dagen, hva de fant i sitt forskningsprosjekt.

Published Sep. 12, 2019 12:00 PM

"Performances in a landscape of an audience-responsive sound sculpture" NTA's Artistic Reseach Fellow Gunhild Mathea Olaussen will show her work as part of Ultima Oslo Contemporary Music Festival at Henie Onstad Kunstsenter this upcoming weekend. Don't miss out on "Resonans" this September!

Bildet viser prisvinner Anniken Sørlie utenfor Universitetet i Oslo.
Publisert 11. sep. 2019 09:00

Førsteamanuensis Anniken Sørlie ved høgskolens Avdeling for helse- og velferd i Fredrikstad ble den 2. september i år tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sitt vitenskapelige arbeid ved Universitetet i Oslo.

Published Sep. 9, 2019 12:37 PM

Current and former students at Norwegian Theatre Academy kicked off this Fall with the very first NTA ALUMNI WORKSHOP WEEK.

Publisert 6. sep. 2019 10:26

På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomfører nå Høgskolen i Østfold en nasjonal videreutdanning - Arbeidsinkludering og Supported Employment (15 studiepong) for ansatte i NAV.

Publisert 6. sep. 2019 07:33

Gjennom digital storyline kan elevene selv velge digitale verktøy som de bruker til å arbeide med et tema over tid. Slik kan skolen realisere fagfornyelsens intensjoner om elever som utforsker og går i dybden.

Publisert 5. sep. 2019 12:44

UTFORSK – “Combining course attendance and student participation in research: Understanding public health inequity through cultures.”

Bilder viser Stine Brynildsen
Publisert 4. sep. 2019 14:36

– Det er spennende å se hvordan elever som sliter med å skrive, kan lage gode muntlige tekster, eller hvordan studenter som aldri har hevet stemmen sin i klassen, finner måter å uttrykke sin kompetanse på gjennom nye verktøy og arbeidsmåter, sier høgskolelektor Stine Brynildsen fra Avdeling for lærerutdanning i Halden, seksjon for IKT og læring.

OVERSVØMMELSE: Er tema i doktorgradsavhandlingen til IR-dekan Geir Torgersen.
Publisert 2. sep. 2019 08:21

I fremtiden kan du beregne hvor utsatt huset ditt er for oversvømmelse før du blir rammet.

Publisert 31. aug. 2019 09:09

Aldri ført har vi hatt tilgang til så mye informasjon som vi har nå. Man kunne kanskje tenke seg at dette førte til at vi alle fikk mer, og bedre, informasjon, men det er ikke nødvendigvis tilfellet.

Bilder av studenter ved studiested Halden
Publisert 30. aug. 2019 14:18

I januar 2019 iverksatte direktøren arbeidet med å se på en endret administrativ organisering. Høgskolestyret behandlet i sitt møte 28. august forslaget på nivå 2.

Publisert 29. aug. 2019 12:37

Mangler du, eller ønsker du nytt profilbilde på din personprofil? 5. og 9. september 2019 får du anledning til å ta et portrettfoto til bruk på din side.