Aktuelle saker - Side 6

Publisert 16. mars 2020 14:13

Det er forventet at helsetjenesten kommer til å ha behov for flere ressurser i tiden som kommer. Alle studenter og ansatte innen helse-, bio-, og enkelte velferds-/sosialfag må forvente å kunne bli mobilisert til å tjenestegjøre. Dersom du som student skulle bli rekvirert eller engasjert til tjeneste i helsesektoren, så regnes dette som gyldig fravær.

Publisert 7. mars 2020 17:45

KRONIKK: 7. februar varslet president Macron i en tale til den franske krigsskolen at Frankrike som militær atommakt kan komme til å spille en viktigere rolle i europeisk sikkerhet i fremtiden.

Published Mar. 5, 2020 9:44 AM

7th and 8th of March at Black Box teater in Oslo: RESONANCE. DISSONANCE. sites for mutual listening

A 2-day experiment proposed by the MA students from the Norwegian Theatre Academy / Østfold University College in Scenography and Performance.

Publisert 3. mars 2020 10:14

Høgskolen er positivt innstilt til at du som ansatt er aktiv og deler din kompetanse til nytte for samfunnet. Slike sidegjøremål forutsetter imidlertid at det ikke går ut over ditt arbeidsforhold her ved HiØ.  Høgskolen er i tillegg forpliktet til å synliggjøre ansattes sidegjøremål på høgskolens nettsider.

Publisert 27. feb. 2020 14:05

Fahad Said går første året på Master in applied computer science. Han er aktiv i studentpolitikken og trives godt med alle mulighetene som byr seg både sosialt og faglig på Høgskolen i Østfold. Han valgte en mastergrad fordi han tror det åpner opp for flere jobbmuligheter.  

Publisert 26. feb. 2020 13:03

Anne Marit Hansen har en stor interesse for både film, data og teknologi. Hun har tatt en Bachelor i digital medieproduksjon og tar nå en Master i applied computer science. Hun syntes det er en fantastisk opplevelse å være student ved Høgskolen i Østfold og er svært fornøyd med hvordan hun har fått utvikle seg gjennom studietiden. 

Publisert 24. feb. 2020 11:01

Mandag 24. februar kommer det noen justeringer på nettsidene våre. "For ansatte" sider blir justert, og det kommer også helt ny visning av studiemodellen i studieplanene.

Helsebibliotekets logo
Publisert 20. feb. 2020 17:27

Tidsskriftpakkene PsycArticles og Proquest Health Research Premium Collection blir ikke lenger tilgjengelig fra 1. mars. Årsaken er økonomiske utfordringer for Helsebiblioteket som driftes av Folkehelseinstituttet. Dette gjelder for alle norske UH-bibliotek

Publisert 14. feb. 2020 14:40

I denne podkasten inviterer Kjerstin Aukrust fra UiO og Franck Orban fra HiØ kompetente og frankofile gjester til samtale om temaer som er viktige for å forstå det som skjer i Frankrike i dag, og for å vite mer om landets historie, politikk og kultur.  

Publisert 12. feb. 2020 13:31

KRONIKK: Ledere og lærere i skole og barnehage oppfordres til å være oppmerksom når nye målinger, testinger og kartlegginger av barn og ungdom skal gjennomføres. Lærerprofesjonens etiske råd har nå laget en etisk sjekkliste til hjelp i arbeidet.

Publisert 11. feb. 2020 08:41

KRONIKK: President Macrons statsbesøk til Polen 3.-5- februar var en forventet og logisk følge av Brexit. Med britene ute av Unionen flyttes EUs tyngdepunkt østover. En høyere grad av samhandling mellom tre nøkkelland i EUs sørlige, sentrale og østlige region, dvs. Frankrike, Tyskland og Polen kan utgjøre EUs nye ryggrad i fremtiden. En gammel idé fra tidlig på 1990-tallet graves dermed opp: Weimartriangelen. Tidligere har den ikke munnet ut i noe konkrete. Kan dette endres?