Forskningsetikk og redelighet i forskning

Høgskolen i Østfold arrangerer lunsjseminar om tema forskningsetikk og redelighet i forskning. 

Foto: Kilde: Colourbox

Program

11.30: Velkommen, ved forskningsdirektør Trine E. Christoffersen.

11.40: Forskningsetikk og redelighet i forskning, ved administrerende direktør Ellen-Marie Forsberg, Østfoldforskning

12.10: Diskusjon og spørsmål

12.25: Avslutning

Ta med deg matpakka, så byr HiØ på noe godt til kaffen.

Fint om du melder deg på dette skjema, så vi får nok til alle. Du kan gjerne invitere med deg gjester og studenter, disse må i så fall også meldes på.

Om Ellen- Marie Forsberg

Ellen-Marie har doktorgrad i filosofi, med fokus på anvendt etikk. Hun har lang og bred erfaring med forskningsetikk bl.a. fra Nasjonale Forskningsetiske Komiteer, Arbeidsforskningsinstituttet og OsloMet. Fra 2011 til 2018 bygget hun opp Forskergruppen for Ansvarlig Innovasjon. Ellen- Marie har vært sentral i arbeidet med EU-prosjekter PRINTEGER, som dreide seg om redelighet i forskning, og er nå prosjektleder i Horizon 2020 prosjektet Responsible Research and Innovation in Practice (RRI-Practice). I dag jobber Ellen- Marie som administrerende direktør for Østfoldforskning, men er fortsatt engasjert i forskningsetikk og redelighet i forskning.

Publisert 29. apr. 2019 14:38 - Sist endret 29. apr. 2019 14:44