Kurs om personvern med NSD

Meld deg på her 

Agenda:

10.00-12.00: Forskning og personvern

 •          NSD sine personverntjenester - hva omfattes av avtalen?
 •          Innføring i sentrale begreper i personvernregelverket.
 •          Hvilke prosjekter skal meldes til NSD (hvilke skal ikke), og forholdet til andre instanser.
 •          Samarbeid med andre- deling av data internt og eksternt.
 •          DPIA- personvernkonsekvensvurdering.
 •          Meldeskjemaet - tips og triks 

Presentasjon

12.00-12.30: Lunsj

12:30 -14.00 Å veilede studenter om personvern og forskningsetikk

 •          Hvilke typer data kan studenter bruke- egen innsamling, felles innsamling eller eksisterende data?
 •          Forenklet vurdering- kriterier.
 •          Sensitive data og verktøy for lagring og bearbeiding underveis (personvernsikkerhet).
 •          Ute i praksis.
 •          Anonymisering av rapporter og datamateriale.

Presentasjon

14.15-14.50:  Diskusjon av aktuelle case - spørsmålsrunde

 •          Generelle case- dilemmaer.
 •          Spørsmål til diskusjon.
 •          Dere kan sende inn case i forkant!

15.00-15.30: Datahåndtering, arkivering og gjenbruk

 •          Hva, hvordan og hvorfor?
 •          Hva er en datahåndteringsplan?
 •          NSD sitt verktøy for datahåndtering (DMP).
Publisert 13. nov. 2019 15:03 - Sist endret 9. des. 2019 13:21