Ansettelsesforhold

Arbeidstid, arbeidssted og fravær

Her får du oversikt over din arbeidstid, arbeidssted herunder hjemmekontor, uttak av ferie og fridager, oppfølging av sykefravær og permisjonssøknader.

Fagforeninger

Her får du oversikt over aktive fagforeninger og tillitsvalgte ved HiØ.

Etiske retningslinjer

Ansatte er forpliktet til å følge høgskolens etiske retningslinjer og etiske retningslinjer for ansatte i staten.

HMS for ansatte

Her finner du mer informasjon om helse, miljø og sikkerhet som beredskapsplaner, branninstrukser, varsling, arbeidsmiljø, helsetjenester og organisering av HMS-arbeidet.

Karriere- og kompetanseutvikling

Lønn og utbetalinger

Her finner du alt du trenger å vite om utbetalinger av lønn, reiseregninger og andre utbetalinger

Pensjon, lån og forsikringer

Les mer om tilbudene i Statens pensjonskasse.

Sidegjøremål

Sidegjøremål, verv og eierinteresser

Starte og slutte ved HiØ

Nyansatt, senior, pensjonist, emeritus, fratredelse

Velferdsgoder

Les mer om de ansattes velferdsgoder som treningstilbud, filmklubb, parkering mv.