Arbeidstid

Endringer i arbeidstid under koronasituasjonen

Koronasituasjonen har medført endringer i arbeidstid for teknisk- administrativt ansatte. Oppdaterte retningslinjer finner du under Aktuelt for ansatte.

Undervisnings- og forskerstillinger

Normalarbeidstiden for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger er fra kl 08:00 til 16:00 hele året. Om annet ikke er avtalt, forventer vi at du er tilstede på arbeidsplassen hver dag.

Teknisk- administrative stillinger

De fleste ansatte i teknisk- administrative stillinger har fleksitidsordning. Dette betyr at du, innenfor gitte rammer, selv kan bestemme når arbeidsdagen starter og slutter.