Arbeidstid for ansatte i teknisk- administrative stillinger

De fleste ansatte i teknisk- administrative stillinger har fleksitidsordning. Dette betyr at du, innenfor gitte rammer, selv kan bestemme når arbeidsdagen starter og slutter.

Arbeidstid under koronasituasjonen

Oppdatert informasjon om arbeidstid som gjelder for ansatte i teknisk- administrative under koronasituasjonen finner du her:

Arbeidstid under normalsituasjon

Normalarbeidstiden er:

  • Vinter (15. september - 14. mai): 08:00-15:45
  • Sommer (15. mai – 14. september): 08:00-15:00
  • Kjernetid (hele året): 09:00-14:30

Arbeidstiden regnes ut fra en normaluke på 37, 5 timer inklusive lunsj. De fleste i teknisk- administrative stillinger har fleksitidsordning. Dette betyr at du, innenfor gitte rammer, kan bestemme når arbeidsdagen starter og slutter.

Noen funksjoner, som servicetorget, bibliotekskranke og IT-vakt m.fl., skal være tilgjengelige innenfor ordinær åpningstid. For disse settes det opp egne vaktlister.

Avspasering av fleksitid

Dersom du ønsker å avspasere hele dager, eller innenfor kjernetid, må du avtale dette med nærmeste leder. Avspasering utenfor kjernetiden tilpasser du selv ut fra arbeidsoppgaver og andre avtaler. 

Du søker om hele avspaseringsdager i SAP Portal/DFØ App. Maks uttak er 24 fridager pr kalenderår.

Fleksitiden avregnes 1. januar hvert år. Du kan overføre 50 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode. Plusstimer over 50 blir strøket uten kompensasjon. Skyldig tid over 10 timer medfører trekk i lønn.

Føring av timelister

Som hovedregel skal alle ansatte i teknisk- administrative stillinger føre timer i SAP portal/DFØ app.

Unntaket gjelder for vaktmestere, renholdere og timelønnede. Disse må fremdeles levere månedlige timelister på papir/e-post til nærmeste leder eller lokal HR-kontakt.

Timelister for vaktmestere og renholdere

Timelønnede

Særavtale om fleksitidsordning

Fleksitidsordningen for ansatte i teknisk- administrative stillinger er nærmere beskrevet i Særavtale om fleksitidsordning ved HiØ

Publisert 24. apr. 2018 12:52 - Sist endret 12. mai 2020 11:58