Arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Normalarbeidstiden er fra kl 08:00 til 16:00 hele året.

Arbeidsuken for ansatte i 100 % stilling er 40 timer inkludert lunsj. Om annet ikke er avtalt, forventer vi at du er tilstede på arbeidsplassen hver dag. I samarbeid med din leder vil det settes opp en arbeidsplan over dine aktiviteter for kommende semester/studieår.

Arbeidstid og fravær

 1. Ordinær arbeidstid er netto 37,5 time pr. uke. Arbeidstiden er kl. 08.00 - 16.00, jfr. lokal særavtale
 2. Fravær fra arbeidsstedet synliggjøres i kalenderen. Fravær etter generelle bestemmelser skal i tillegg registreres i gjeldende lønns- og personalsystem. Fravær fra arbeidsstedet skal gjennomføres under hensyntaking til behovet for kontakt med kolleger, studenter og ledelsen.
 3. Fravær kan være hjemlet i:
  • generelle bestemmelser
  • spesielle bestemmelser fastsatt av virksomheten
  • særskilt samtykke

Generelle bestemmelser

 • sykdom/sykt barn
 • fødsel/adopsjon
 • velferdsgrunner
 • tillitsverv
 • offentlige verv

Spesielle bestemmelser fastsatt av virksomheten

Under spesielle bestemmelser fastsatt av virksomheten kommer arbeid som:

 • undervisning/sensur i høgskolens regi som foregår andre steder enn ved HiØ
 • deltakelse på leirskole, vinteraktivitetsuke o.l
 • praksisbesøk/bedriftsbesøk
 • deltakelse i konferanser, kurs o.l der HiØ er med som arrangør
 • møter i Høgskolen eller for Høgskolen

Fravær i slike sammenhenger krever ikke særskilt samtykke, men skal meldes fra som beskrevet i punkt 2 over.

Særskilt samtykke

Under særskilt samtykke kommer arbeid som:

 • FoU-arbeid som krever arbeid utenfor avdelingens lokaler
 • FoU-arbeide når studentene ikke er til stede (utenom studieåret). For å få særskilt samtykke må arbeidstakeren oppgi arbeidssted, tidsrom for fravær og arbeidsoppgave. Det forutsettes at arbeidstakeren kan være tilgjengelig for høgskolen
 • Forberedelser innenfor det utvidete undervisningsbegrepet (se arbeidsplaner ved HiØ)
 • Undervisning ved universiteter, høgskoler og andre steder som ikke er i regi av HiØ
 • Sensur for andre høgskoler og universiteter
 • Deltakelse i konferanser, kurs og lignende som ikke er i regi av HiØ
 • Utøvelse av tillitsverv i henhold til Hovedavtalen (HA) § 33

Særskilt samtykke gis av avdelingens ledelse, og skal meldes fra som beskrevet i punkt 2 over.

Drøftet med organisasjonene den 12. juni 2003

Publisert 24. apr. 2018 13:58 - Sist endret 13. juni 2018 09:52