Ferie

Du har en rett og plikt til å avvikle ferie hvert år. Ansatte i staten har 25 feriedager per år (30 dager for deg over 60 år). Er du i redusert stilling vil antall feriedager reduseres tilsvarende.

Feriesøknad

Tidspunktet for hovedferieperioden er 1. juni – 30. september. Innenfor denne perioden kan du kreve å få avviklet tre ukers sammenhengende ferie. Arbeidsgiver skal ta hensyn til dine ferieønsker, men der dine ferieønsker kommer i konflikt med den daglige driften, kan leder benytte sin styringsrett. Øvrig ferieuttak gjøres i samarbeid med leder. Du kan kreve å få avviklet den fjerde ferieuken samlet.

  • Søknad om ferie gjøres i SAP Portal/DFØ-app.
  • Søknad om sammenhengende ferie på sommeren skal sendes til din leder før 1. mai hvert år.

For deg i undervisnings- og forskerstilling

Hovedregelen er at all ferie skal avvikles i løpet av ferieåret og for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal 4 uker avvikles i juli.

For deg over 60 år

Det året du fyller 60 år gis du en ekstraferie på 5 arbeidsdager. Du avtaler uttak av disse feriedagene med nærmeste leder minst to uker før ferien skal avvikles. Feriedagene kan tas ut samlet eller som enkeltdager.

Se også tjenestefrie seniordager fra fylte 62 år.

For deg som er nyansatt

For deg som nyansatt gjelder disse reglene:

  • Er du ansatt før 30. september har du rett til å ta ut 25 feriedager dette ferieåret (gjelder 100 % stilling)
  • Begynner du etter dette tidspunkt, har du rett til å ta ut 5 feriedager.

Har du ikke opptjent full ferie?

Ferieåret følger kalenderåret. Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderår. Dersom du ikke har opptjent full ferie, kan du be om å få ta ut færre feriedager. Avkortning av ferie avtales med nærmeste leder. Har du ikke full opptjening, vil du motta en e-post fra lønningsseksjonen med mer informasjon om dette.

Utbetaling av feriepenger

Du får feriepenger i stedet for ordinær lønn i juni. Antall utbetalte feriedager bestemmes av opptjente dager fra året før.

Timelønnede vil som regel få utbetalt feriepenger sammen med godtgjørelsen.

Overføring av ferie

All ferie skal i hovedsak tas ut i ferieåret. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan du søke om å få overføre 10 lovfestede + 4 avtalefestede feriedager.

  • Søknad om overføring av ferie gjøres i SAP Portal – E-skjema – Overføring av feriedager. Frist medio desember
  • I kommentarfeltet må du beskrive hvorfor du ikke har fått avviklet ferien og hvordan du har tenkt å ta ut resterende feriedager.
  • Du vil motta en melding så snart søknad er behandlet. Søknaden skal være godkjent av leder innen 31.12

Se veiledningsvideo Opplæring e-skjema - Overføring av feriedager (DFØ/youtube.com)

Ved lengere sykefravær

Dersom du har hatt langvarig sykefravær i ferieåret, og at det ikke har vært mulig å tilrettelegge for ferieuttak, kan det avtales overføring av flere feriedager enn det som er spesifisert over.

Aktuelle lenker

 

Publisert 13. apr. 2018 15:45 - Sist endret 9. juli 2021 14:24