Permisjon

Fødsel- og omsorgspermisjon

Her får du mer informasjon om foreldrepermisjon, omsorgspermisjon ved fødsel/adopsjon, omsorgspermisjoner for barn under 12 år og fri til amming.

Velferdspermisjon

Når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger kan du søke om velferdspermisjon.

Permisjon for å ta annet lønnet arbeid

Du kan søke om ulønnet permisjon for å ta annet arbeid.

Utdanningspermisjon

Dine rettigheter ved utdanningspermisjon og fri til lese- og eksamensdager.