Permisjon ved overgang til annen stilling

Du kan søke om ulønnet permisjon i inntil ett år for å gå over i en annen stilling. Ved overgang til en åremålsstilling kan søknaden være over en lengere varighet.

Ved vurdering av din permisjonssøknad vil vi legge vekt på om det er mulig å skaffe vikar eller å ordne tjenesten på annen forsvarlig måte. Vi vil også vurdere om stillingen kan bidra til positiv faglig utvikling for deg eller høgskolen. Som hovedregel innvilges ikke permisjoner ved overgang til annen fast stilling.

Slik søker du

 1. Søknad om permisjon sender du via SAP Portal - E-skjema -  Permisjonssøknad
 2. I søknaden må det framgå
  • permisjonslengdens varighet (til-fra dato)
  • Skal du være helt borte fra stillingen? Om ikke, må du oppgi hvor stor stillingsprosent du skal fortsette i her på høgskolen.
  • Velg permisjonstype 860 Permisjon statlig stilling eller 870 Permisjon ikke statlig stilling
  • informasjon om stillingen du skal gå over til
  • begrunnelse for permisjonssøknad
  • legg eventuelt ved dokumentasjon
 3. Send til godkjenning

Behandling av søknad

 1. Seksjon for HR (godkjenner 1) kontrollerer skjemaet og videresender til leder for godkjenning. Dersom søknaden mangler informasjon, vil den bli korrigert eller sendt tilbake til deg for justering.
 2. Din nærmeste leder behandler permisjonssøknaden
 3. Du vil få en melding om søknaden er innvilget/avslått i SAP Portal under E-skjema, Liste over alle sendte skjema

Se veiledningsvideo Opplæring e-skjema - Permisjonssøknad (dfo.no/youtube)

 

Publisert 23. apr. 2018 15:30 - Sist endret 10. mars 2020 10:52