Permisjon ved overgang til annen stilling

Du kan søke om ulønnet permisjon i inntil ett år for å gå over i en annen stilling. Ved overgang til en åremålsstilling kan søknaden være over en lengere varighet.

Søknad

 1. Søknad om permisjon sender du via SAP Portal - E-skjema -  Permisjonssøknad
 2. I søknaden må det framgå
  • permisjonslengdens varighet (til-fra dato)
  • Skal du være helt borte fra stillingen? Om ikke, må du oppgi hvor stor stillingsprosent du skal fortsette i her på høgskolen.
  • Velg permisjonstype 860 Permisjon statlig stilling eller 870 Permisjon ikke statlig stilling
  • informasjon om stillingen du skal gå over til
  • begrunnelse for permisjonssøknad
  • legg eventuelt ved dokumentasjon
 3. Send til godkjenning

Ved vurdering av din permisjonssøknad vil vi legge vekt på om det er mulig å skaffe vikar eller å ordne tjenesten på annen forsvarlig måte. Vi vil også vurdere om stillingen kan bidra til positiv faglig utvikling for deg eller høgskolen.

Saksbehandling

 • Din nærmeste leder kan avgjøre permisjonssøknader inntil 6 måneder.
 • HR-direktøren (delegert av høgskoledirektør) avgjør søknader om permisjon for mer enn 6 måneder etter anbefaling fra din leder.
 • Du vil få en melding om søknaden er innvilget/avslått i SAP Portal under E-skjema, Liste over alle sendte skjema

Se veiledningsvideo Opplæring e-skjema - Permisjonssøknad (dfo.no/youtube)

 

Publisert 23. apr. 2018 15:30 - Sist endret 16. jan. 2019 11:00