Sykmelding

Dine rettigheter ved eget eller ditt barn/barnepassers sykefravær.

Sykemelding

Som sykmeldt har du både plikter og rettigheter. Her får du mer informasjon om vår oppfølging av deg i sykmeldingsperioden

Egenmelding

Du trenger ikke oppsøke lege ved kortere sykefravær. Husk å registrere fraværet som en egenmelding i SAP portal/DFØ app.

Sykt barn eller barnepasser

Foresatte med omsorg for barn under 12 år, har rett til permisjon med lønn dersom barnet eller barnepasser er syk.