Fravær ved barns eller barnepassers sykdom

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk.

Når barn må holdes hjemme på grunn av Covid-19

Som arbeidstaker har man en rekke rettigheter i forbindelse med omsorg for syke eller pleietrengende barn. Man har blant annet anledning til å benytte seg av omsorgsdager (sykt barn-dager) når man ikke kan jobbe fordi skole eller barnehage er stengt som følge av Covid-19-pandemien, eller barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn.

For 2021 er antall syke-barn-dager dager doblet. Les mer om dette på NAV sine sider om omsorgspenger.

Registrer barna dine i SAP Portal

Fraværskvoten for syke barn styres av informasjonen du selv har registrert i SAP Portal.

 1. Logg inn i SAP Portal - Egne Data - Personlig profil
 2. Registrer dine barn under Familie/Kontaktperson, >> Barn
 3. Registrer fullt navn og fødselsdato
 4. Lagre informasjon

Dersom du har eneomsorg, kronisk syke barn eller barn med funksjonshemminger, ta kontakt med lonn@hiof.no og informer din leder om dette.

Registrering av fravær

 • Registrer fraværet i DFØ App eller SAP Portal
 • Velg fraværssøknad og bruk fraværskode Sykt barn.

Etter avtale med leder kan du avtale uttak av halve dager dersom dette er mer hensiktsmessig. Fravær på under 4 timer regnes som en halv dag og fravær over 4 timer registreres som en hel dag.

Rettigheter

Retten til permisjon med lønn ved barns sykdom er i hovedtariffavtalens § 20 (lovdata.no) fastsatt til 10 arbeidsdager pr. kalenderår pr. arbeidstaker, og gjelder til og med det året barnet fyller 12 år.

Du kan få omsorgspenger i:

 • 10 dager pr. kalenderår hvis du har omsorg for ett til to barn
 • 15 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren har omsorg for mer enn to barn
 • 20 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen
 • 30 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen for mer enn to barn
 • Dersom arbeidstakeren har kronisk syke eller funksjonshemmete barn og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, ytes det i tillegg 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

Retten til utvidet antall dager ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn må forhåndsgodkjennes av NAV lokalt etter søknad fra legen.

 

Publisert 24. apr. 2018 14:48 - Sist endret 4. mars 2021 10:35