Beredskap ved HiØ

Beredskapsplan

Beredskapsplanen skal bidra til å sikre liv og helse, ivareta ansatte, studenter og pårørende og ivareta intern og ekstern kommunikasjon.

Rutiner ved dødsfall

Rutinen er et nyttig verktøy for deg som leder eller ansatt med oppfølgingsansvar. Her får du mer informasjon om hvem som gjør hva i akuttfasen og i fasen etterpå.