HMS for ansatte

Når noe skjer

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Velg HIØ som institusjon ved første gangs bruk. Her finner du nødvendig informasjon om førstehjelp, voldssituasjonen, trusler, trakassering eller annet.

Hjertestartere ved høgskolen

Det finnes hjertestartere ved både studiested Halden og Fredrikstad. Våre hjertestartere er tilpasset brukere med liten eller ingen opplæring.