Karriere og kompetanseutvikling

For ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Pedagogisk basiskompetanse 

Du må ha pedagogisk og digital basiskompetanse for å få fast stilling hos oss. Les mer om:

Pedagogisk merittering

En merittert underviser har fokus på studentenes læring, viser en reflektert holdning og deler sin kunnskap med andre.

Personlig opprykk

Du kan søke om personlig opprykk til førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor på følgende måte:

Hospitering og kombinasjonsstillinger

HiØ legger til rette for profesjonsrettede og praksisnære utdanninger gjennom hospisteringsordninger og kombinasjonsstillinger for ansatte.

For ansatte i teknisk- administrative stillinger

Etter- og videreutdanning

Ansatte gis mulighet til å ta etter- og videreutdanning gjennom HiØ VIDERE. Les mer om:

Ansattutveksling i Europa gjennom Erasmus+

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på et kort utvekslingsopphold enten for opplæring eller undervisning i Europa. Stipender er tilgjengelige for både teknisk-administrative ansatte og undervisnings- og forskningspersonalet ved Høgskolen i Østfold