Karriere og kompetanseutvikling

For ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Her får du mer informasjon om hvordan du går fram for å søke opprykk til høyere stilling. Les også om høgskolens kurstilbud innen høgskolepedagogikk og digital kompetanse.

For ansatte i teknisk- administrative stillinger

Les mer om dine muligheter for å søke på individuelle kompetansemidler, og hvilke muligheter som finnes for etter- og videreutdanning.

Ansattutveksling i Europa gjennom Erasmus+

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på et kort utvekslingsopphold enten for opplæring eller undervisning i Europa. Stipender er tilgjengelige for både teknisk-administrative ansatte og undervisnings- og forskningspersonalet ved Høgskolen i Østfold