Ansattutveksling i Europa gjennom Erasmus+

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på et kort utvekslingsopphold enten for opplæring eller undervisning i Europa. Stipender er tilgjengelige for både teknisk-administrative ansatte og undervisnings- og forskningspersonalet ved Høgskolen i Østfold.

Hva kan stipendet brukes til?

Undervisningsopphold

Undervisnings- og forskningspersonalet kan få stipend for å undervise ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i Europa. Oppholdet skal være en del av undervisningsopplegget ved vertsinstitusjonen og det må på forhånd være avtalt hvilket undervisningsprogram den ansatte skal være ansvarlig for. Undervisningen kan ha ulike former som for eksempel seminarer, forelesninger og veiledning. Oppholdet kan kombineres med andre type aktiviteter, for eksempel faglig tilrettelegging for studentmobilitet og FoU-samarbeid. Det er ønskelig at lærerutvekslingen skal bidra til å øke studentmobiliteten og styrke samarbeidet med partnerinstitusjoner.   

Krav: minimumslengde på oppholdet er to arbeidsdager og det må minst undervises i åtte timer per uke. Undervisningen krever at læreren er fysisk til stede sammen med studentene. HiØ må ha en Erasmus+ avtale med den institusjonen hvor undervisningen skal foregå.

Opplæringsopphold

Alle ansatte kan ta del i et opplæringsopphold ved en europeisk institusjon. Hensikten med et slikt opphold er kompetanseutvikling, deling av god praksis, tilegning av kunnskaper og ferdigheter og nye ideer til undervisning og læring. Eksempler på aktiviteter som kan inngå i et slikt opphold er jobbskygging, observasjon, workshop, kurs, seminarer og staff training weeks.     

Krav: oppholdet må minst vare i to arbeidsdager og det må på forhånd være avtalt et program for hver dag. Det gis ikke stipend til å delta på konferanser.

Kombinerte opphold

Undervisnings- og forskningspersonalet kan også ha et utvekslingsopphold som kombinerer undervisning og opplæring. 

Krav: Ansatte som er på et kombinert undervisnings- og opplæringsopphold må ha minst fire timers undervisning per uke. Ut over dette må dagene fylles med opplæringsopplegg.

Hvor kan jeg reise?

Land som omfattes av Erasmus+ programmet og som det er mulig å reise til er de 27 EU landene, samt Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia.

For undervisningsopphold/kombinert opphold er mulighetene avgrenset til våre samarbeidsinstitusjoner.

Hvor mye er stipendet på?

Stipendet er delt inn i reisestipend og oppholdsstipend. Størrelsen på stipendet avhenger av hvilket land du skal utveksle til og varierer:

  • Mellom 87-112 Euro per dag i oppholdsstipend  
  • Mellom 180-360 Euro i reisestipend

Ekstra reisestøtte inntil 6000 kr fra HiØ kan tildeles etter behov ved dokumenterte reise- og oppholdsutgifter.

Du vil få tilsendt informasjon om de økonomiske rammene for ditt opphold av internasjonalt kontor når du har søkt om stipend.

Hvordan søke?

Send en henvendelse til international@hiof.no hvor du gir informasjon om hvor du kan tenke deg å utveksle og kort sier noe om målsettingen og programmet for utvekslingen.

Ønsker du hjelp til planleggingen av undervisningsoppholdet kan du ta kontakt med de internasjonale koordinatorene på avdelingene . De vil være behjelpelige med å sette deg i kontakt med våre samarbeidsinstitusjoner. Spørsmål vedrørende opplæringsopphold kan rettes til internasjonalt kontor.

Prosessen videre

Dersom vi har ledige stipender blir du tilsendt informasjon om de økonomiske rammene for oppholdet og tre dokumenter du må fylle ut:  

  • Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement/Training: Dokumentet skal fylles ut og returneres til Internasjonalt kontor. Dokumentet skal videre også signeres av vertsinstitusjon før utreise.
  • Grant Agreement: Skal signeres og leveres tilbake til Internasjonalt kontor før utreise.
  • Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training: Dokumentet skal fylles ut med ditt navn og dato for oppholdet og skal signeres av vertsinstitusjonen etter fullført opphold.

Deltakerrapport

Etter at utvekslingsoppholdet er avsluttet må du fylle ut og levere rapport for oppholdet. Du blir tilsendt lenke for til rapportskjemaet per e-post etter at sluttdato for oppholdet er passert.

Bestilling av reise og refusjon av reiseutgifter

Alle flybilletter, leiebiler og hotellovernattinger skal bestilles gjennom reisebyrået Berg-Hansen. Du finner informasjon om hvordan du bestiller reiser gjennom Berg-Hansen på våre nettsider.

I etterkant av oppholdet skriver du reiseregning på vanlig måte og får refundert reiseutgifter basert på dokumenterte utgifter.  Du kan føre diett (statens reiseregulativ) og kompensasjonstillegg for dagene du er borte, så lenge du holder deg innenfor de økonomiske rammene gitt for oppholdet. Det er mulig å søke om reiseforskudd. Dette gjøres i SAP ved å legge inn søknad om forskudd i reisesøknad.

Invitere noen til HiØ?

Avdelingene kan også få stipend til å hente inn kompetanse fra organisasjoner eller institusjoner utenfor universitets- og høgskolesektoren. Programmet åpner for å bruke stipend til å engasjere eksterne og utenlandske fagpersoner til å undervise ved HiØ – innenfor de samme regler og rammer som når ansatte reiser ut.  Kravet er at den som blir engasjert kommer fra en institusjon (kan også være enkeltpersonforetak) utenfor universitets- og høgskolesektoren.

Vil du vite mer?

Du finner nyttig informasjon om ansattutveksling på Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) sine nettsider om Erasmus+ programmet.

For alle typer opphold kreves det at oppholdet må være avklart med nærmeste leder.

Publisert 5. apr. 2019 16:08 - Sist endret 22. jan. 2021 14:56