Kompetanseutvikling for teknisk- adminsitrativt ansatte

Individuelle kompetansemidler

Du kan søke om økonomisk støtte til å ta kurs og studier som er relevant for din stilling eller som er relevant i forhold til høgskolens behov for kompetanse. Søknadsfristen er to ganger i året.

Etter- og videreutdanning

Ansatte gis mulighet til å ta etter- og videreutdanning gjennom HiØ Videre.

Ansattutveksling i Europa gjennom Erasmus+

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på et kort utvekslingsopphold enten for opplæring eller undervisning i Europa. Stipender er tilgjengelige for både teknisk-administrative ansatte og undervisnings- og forskningspersonalet ved Høgskolen i Østfold.