Søk på individuelle kompetansemidler

Du kan søke om økonomisk støtte til å ta kurs og studier som er relevant for din stilling eller som er relevant i forhold til høgskolens behov for kompetanse. Søknadsfristen er to ganger i året.

Hvem kan søke

Du må ha minimum 50 % stilling og vært ansatt i 2 år. Kompetansehevingen må være relevant i forhold til:

  • din kompetanseutviklingsplan uttrykt gjennom medarbeidersamtaler
  • høgskolens behov for kompetanse

Søknad

Fyll ut søknadsskjema og send dette videre til nærmeste leder i god tid før søknadsfristen. Din leder vil vurdere søknaden og gi en anbefaling. Søknaden prioriteres i forhold til øvrige søknader fra enheten.

Frister

Kompetanseutviklingsmidlene deles ut to ganger i året med søknadsfrist: 

  • 15. juni
  • 15. desember

Leder skal innen søknadsfristen videresende innkomne søknader, med prioritering og anbefaling, til seksjon for HR ved Anne Malme.

Fordeling av midler

Midlene tildeles for ett år av gangen, men det kan gis tilsagn om midler for ytterligere ett år under forutsetning av progresjon i henhold til planer.

Ansatte som har fått kompetansemidler tidligere, vil bli lavere prioritert ved søknad om nye midler.

Behandling av søknaden

HR-sjef, studiedirektør og økonomidirektør sammen med to representanter fra organisasjonene tildeler etter følgende retningslinjer:

  • relevans i forhold til den enkeltes kompetanseutviklingsplan uttrykt gjennom medarbeidersamtaler
  • relevans i forhold til høgskolens behov for kompetanse

Det gis skriftlig svar på søknaden innen en måned etter søknadsfristens utløp. Et eventuelt avslag skal være begrunnet.

Publisert 26. apr. 2018 10:33 - Sist endret 29. juli 2021 13:01