Søk på individuelle kompetansemidler

Du kan søke om økonomisk støtte til å ta kurs og studier som er relevant for din stilling eller som er relevant i forhold til høgskolens behov for kompetanse. Søknadsfristen er to ganger i året.

Hvem kan søke

Du må ha minimum 50 % stilling og vært ansatt i 2 år. Kompetansehevingen må være relevant i forhold til:

  • din kompetanseutviklingsplan uttrykt gjennom medarbeidersamtaler
  • høgskolens behov for kompetanse

Søknad

Fyll ut søknadsskjema og send dette videre til nærmeste leder i god tid før søknadsfristen. Din leder vil vurdere søknaden og gi en anbefaling. Søknaden prioriteres i forhold til øvrige søknader fra enheten.

Frister

Kompetanseutviklingsmidlene deles ut to ganger i året med søknadsfrist: 

  • 15. juni
  • 15. desember

Leder skal innen søknadsfristen videresende innkomne søknader, med prioritering og anbefaling, til HR-enheten ved Anne Malme.

Fordeling av midler

Midlene tildeles for ett år av gangen, men det kan gis tilsagn om midler for ytterligere ett år under forutsetning av progresjon i henhold til planer.

Ansatte som har fått kompetansemidler tidligere, vil bli lavere prioritert ved søknad om nye midler.

Behandling av søknaden

HR-direktør, studiedirektør og økonomidirektør sammen med to representanter fra organisasjonene tildeler etter følgende retningslinjer:

  • relevans i forhold til den enkeltes kompetanseutviklingsplan uttrykt gjennom medarbeidersamtaler
  • relevans i forhold til høgskolens behov for kompetanse

Det gis skriftlig svar på søknaden innen en måned etter søknadsfristens utløp. Et eventuelt avslag skal være begrunnet.

Publisert 26. apr. 2018 10:33 - Sist endret 3. mai 2018 15:45