Tilbud om etter- og videreutdanning

Ansatte gis mulighet til å ta etter- og videreutdanning gjennom HiØ Videre.

Hvem gjelder dette

Du har vært ansatt ved HiØ de siste to år, og kompetansehevingen er relevant i forhold til ditt fagområde og det arbeidet du utfører.

Etter/videreutdanningskurs med fokus på egen interesse dekkes ikke av denne ordningen.

Finansiering

Etter- og videreutdanningen kan finansieres på to måter:

  • Du søker om individuelle kompetansemidler
  • Din avdeling/enhet dekker hele eller deler av kostnadene

Fri for å følge forelesninger

Du får fri med lønn for å følge forelesninger som går i ordinær arbeidstid.

I tillegg gis det eksamens- og lesedager i henhold til permisjonsreglementet i Statens personalhåndbok.

Publisert 26. apr. 2018 11:26 - Sist endret 5. juni 2018 09:44