Kompetanseutvikling for undervisnings- og forskerpersonell

Pedagogisk og digital kompetanse

Fast ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling forutsetter utdanningsfaglig kompetanse. Høgskolen i Østfold stiller krav til at alle, som et minimum, må ha pedagogisk basiskompetanse og kompetanse innenfor digitale læringsmetoder.

Søknad om personlig opprykk

Er du fast ansatt (eller åremål) i undervisnings- og forskerstilling i mer enn 50 % stilling, kan du søke opprykk på bakgrunn av kompetanse. Fremgangsmåten finner du her.

Søknad personlig opprykk - ekstern sakkyndig vurdering

Har du søkt på en annen stilling og fått en positiv sakkyndig vurdering? Dersom vurderingen er dekkende for ditt fagfelt og din stilling, kan du søke om å få rapporten godkjent for opprykksøknad. Se hvordan du kan gå fram for å søke opprykk med grunnlag i en ekstern sakkyndig vurdering.

Søknad om opprykk - avlagt doktorgrad

Er du ansatt i stilling som høgskolelektor og har avlagt en doktorgrad innen ditt fagfelt? Da kan du søke opprykk til førsteamanuensis.

Ansattutveksling i Europa gjennom Erasmus+

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på et kort utvekslingsopphold enten for opplæring eller undervisning i Europa. Stipender er tilgjengelige for både teknisk-administrative ansatte og undervisnings- og forskningspersonalet ved Høgskolen i Østfold.