Krav om pedagogisk og digital kompetanse

Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger må dokumentere praktisk- pedagogisk kompetanse for å kunne ansettes i fast stilling ved høgskolen. Nødvendig kompetanse får du gjennom høgskolens eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Kravet om praktisk- pedagogisk kompetanse for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk § 1.

Styret ved Høgskolen i Østfold har vedtatt en presisering av krav til pedagogisk kompetanse for fast ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom disse kravene ikke er oppfylt ved ansettelse, gjøres ansettelsen betinget av at slik kvalifisering skjer i løpet av 3 år.

Høgskolen tilbyr eget basisstudium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer gjennom Program for undervisning, læring og studiekvalitet (PULS). Bestått studium innfrir kravet til pedagogisk kompetanse for fast ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Publisert 26. apr. 2018 13:40 - Sist endret 3. mai 2018 15:45