Pedagogisk merittering ved HiØ

Høgskolens meritteringsordning skal være et strategisk virkemiddel for utvikling av god undervisning. Ordningen skal stimulere til systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet og fremme en kollegial undervisningskultur. Meritteringsordningen ble første gang lyst ut i 2020. Les mer om Høgskolen i Østfolds fem første meritterte i nyhetssaken fra hiof.no. Den neste søknadsrunden har frist 1. juni 2022.

Viktige datoer i 2021-2022

1. juni (2021)

Inspirasjons- og informasjonssamling (Halden/Fredrikstad)
25. januar (2022) Oppstartsseminar Fredrikstad
27. januar (2022) Oppstartsseminar Halden

1. juni (2022)

Søknadsfrist runde 2

Slik søker du

For å søke om å bli en merittert underviser må du være fast ansatt i en undervisnings- og forskerstilling i minimum 60 % stilling. Du må i tillegg fylle minimumsvilkårene om pedagogisk kompetanse og erfaring.

Om pedagogisk mappe

En pedagogisk mappe består av egne refleksjoner rundt, og dokumentasjon av pedagogisk kompetanse, erfaring og praksis. Mappen danner grunnlaget for din søknad.

Les HiØs fem meritterte undervisere sine pedagogiske mapper her!

Om ordningen

  • Bakgrunn
  • Mål og intensjoner
  • Eksterne lenker

Retningslinjer

Retningslinjene beskriver hvilke kriterier og krav som legges til grunn for meritteringsordningen, håndtering av sakkyndig bedømmelse, økonomiske insentiver for avdelingen og søker, samt hvordan ordningen skal evalueres. OBS: Retningslinjene for neste søknadsrunde (2022) blir justert (og publisert) i løpet av april (2021).

Webinarrekke: "Vurdering i fokus"

«Vurdering i fokus» er det første initiativet til det nyopprettede Kunnskapsnettverket ved HiØ. Et av formålene med nettverket er å spre kunnskap om god praksis. Vi arrangerte fem kortere webinarer (mellom 6. mai og 22. juni, 2021) hvor de nye meritterte underviserne presenterte ulike perspektiv på vurdering.