Pedagogisk merittering

Høgskolens meritteringsordning skal være et strategisk virkemiddel for utvikling av god undervisning. Ordningen skal stimulere til systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet og fremme en kollegial undervisningskultur. Merriteringsordningen lyses ut 2. hvert år.

Viktige datoer i 2020

Slik søker du

For å søke om å bli en merittert underviser må du være fast ansatt i en undervisnings- og forskerstilling i minimum 60 % stilling. Du må i tillegg fylle minimumsvilkårene om pedagogisk kompetanse og erfaring.

Pedagogisk mappe

En pedagogisk mappe består av egne refleksjoner rundt, og dokumentasjon av pedagogisk kompetanse, erfaring og praksis. Mappen danner grunnlaget for din søknad.

Om ordningen

  • Bakgrunn
  • Mål og intensjoner
  • Eksterne lenker

Retningslinjer

Retningslinjene beskriver hvilke kriterier og krav som legges til grunn for meritteringsordningen, håndtering av sakkyndig bedømmelse, økonomiske insentiver for avdelingen og søker, samt hvordan ordningen skal evalueres.

Kontakt

For flere spørsmål om meritteringsordningen ved HiØ, ta kontakt med

  • PULS for faglig-pedagogiske spørsmål
  • HR for teknisk- administrative spørsmål