Søknad om opprykk til førsteamanuensis

Fast ansatte høgskolelektorer kan søke opprykk til førsteamanuensis basert på avlagt doktorgrad innen tilsvarende fagområde.

Hvem kan søke

Du kan søke om opprykk til førsteamanuensis dersom du er 

  • fast ansatt som høgskolelektor
  • har minst 50 % stilling
  • har fullført doktorgrad innenfor fagområdet du er ansatt

Innsending av søknad

Søknad om opprykk til førsteamanuensis sendes til HR-kontakt, med kopi til nærmeste leder. Søknaden skal inneholde dokumentasjon fra doktorgradsgivende institusjon på:

  • dato for innlevert avhandling til bedømmelse
  • fullført doktorgrad

Tildeling av opprykk

Ansettelsesutvalget vil behandles din opprykkssøknad på første mulige møte etter at at søknad er mottatt.

Lønnsfastsettelse etter opprykk

Opprykk gis med virkning fra den første dag i måneden etter at doktorgradsavhandlingen er innlevert til bedømmelse. 

Ved opprykk til førstekompetanse vil du tildeles fire lønnstrinn, jf. styresak 24/98. Din leder har anledning til å komme med en anbefaling om endret lønnsplassering ved opprykk. HR-sjef vedtar endelig lønnsplassering.

Regelverk

Utfyllende regelverk finner du i gjeldende forskrift om ansettelse og opprykk, § 2-4 (8) (lovdata.no).

Publisert 26. apr. 2018 13:22 - Sist endret 12. juli 2021 14:34