Kontaktinformasjon

  • Lønn, utbetalinger og reiseregninger
  • SAP portal og DFØ App
  • lonn@hiof.no
  • Connie Lund
  • Caroline Tveit
  • Heidi Sandtangen Tønnesen
  • Ragnhild Bente Andersen

IT-vakta hjelper deg med teknisk support. 

Har du spørsmål om lønnsforhandlinger?

  • Inger Lise Røsnæs