Lokale forhandlinger

Årlig gjennomføres det lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalenes punkt 2.5.1.

Mellomoppgjør 2019

Årets mellomoppgjør har en økonomisk ramme på 3,2 prosent. Rammen er på linje med arbeidslivet forøvrig (frontfaget).

Innretningen og virkningstidspunkt

Avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat (inkl. uorganiserte)

 • Generelle tillegg, gjeldende fra 1. mai 2019:
  • 1,35 prosent fra og med ltr.19 til og med ltr. 46
  • 1,55 prosent fra og med ltr. 47 til og med ltr. 63
  • 1,35 prosent fra og med ltr. 64 til og med ltr. 101
 • 1,24 prosent  av lønnsmassen fordeles ut lokalt
 • Virkningstidspunktet for de lokale forhandlingene er 1. juli 2019

Avtalen med Akademikerne

 • Det gis ingen sentrale lønnstillegg 
 • 2,15 prosent av lønnsmassen fordeles ut lokalt
 • Virkningstidspunktet for de lokale forhandlingene er 1. mai 2019

Les mer på regjeringen.no

Lokale forhandlinger 2019

Det er satt av 4,7 millioner til lokale forhandlinger for 2019. Den økonomiske rammen fordeles slik på de to avtalene:

Avtale

Ansatte

Årsverk

Økonomisk avsetning

Virkningsdato

LO Stat, Unio og  YS Stat

528

474

kr 3 536 144,-

1. juli 2019

Akademikerne

97

90

kr 1 165 821,-

1. mai 2019

Partene lokalt har blitt enige om å gi et likt kronetillegg til alle i årets mellomoppgjør. Det vil derfor ikke bli gjennomført ordinære forhandlinger i år.

Størrelsen på kronetillegget vil være avhengig av hvilken hovedtariffavtale du tilhører. 

Tidligere lokale forhandlinger

 

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 6. sep. 2019 11:09