Lønnssamtale

Alle medarbeidere har rett på en årlige samtale med sin leder hvor dere ser på kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.

Både medarbeider og leder kan ta initiativ til en slik samtale. Lønnssamtalen kan gjerne tas i forkant av lokale forhandlinger.

Vurdering skal skje med bakgrunn i høgskolens behov og fastsatte kriterier i lokale lønnspolitikk. Fokus i denne samtalen kan være:

  • Avklaring av forventninger og ønsker
  • Tilbakemeldinger fra leder sett opp mot punktene i lokal lønnspolitikk
  • Informasjon om de lokale forhandlingene og ev. leders prioriteringer

Det er viktig å påpeke at en lønnssamtale ikke er bindende for leder, da endelig lønn fastsettes i forhandlinger med fagforeningene og forhandlingsutvalget.

Publisert 5. sep. 2018 11:33 - Sist endret 5. sep. 2018 11:33