Lønnsvurdering etter første arbeidsår

Lønnsvurdering etter første arbeidsår er hjemlet i hovedtariffavtalenes punkt 2.5.5.

Nærmeste leder skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer.

Skjema "Vurdering arbeidstakers lønnsplassering" fylles ut av nærmeste leder og arkiveres i arbeidstakers personalmappe.

Dersom leder vurderer at behov for justering er tilstede, sendes saken videre til HR-direktør for endelig avgjørelse.

Skjema

 

 

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 27. aug. 2018 08:38