Reiseregninger

Reiseregningen skal leveres så snart reisen er foretatt og seinest innen en måned. Husk å innhente godkjenning fra din leder før du reiser.

Reiseregninger registrerer du i DFØ-app under Reiseregning. Alternativt kan du bruke SAP Portal under Reise og utgiftsrefusjon.

Kvitteringer og bilag

Bruker du DFØ-app kan du enkelt ta et bilde av kvitteringen din og legge den ved som vedlegg til reiseregningen.  Bruker du SAP Portal, må du scanne inn kvitteringene og legge ved disse.

Det er ikke nødvendig å legge ved kvitteringer på billetter fra offentlige kommunikasjonsmidler, som buss, tog og ferger, og bompenger på offentlig vei.

Oppgjør av reiseregning

Oppgjør for reiseregning gis normalt hver uke, på grunnlag av godkjent reiseregning og nødvendige bilag. Forsinkelser i innlevering og godkjennelse vil kunne føre til forsinket utbetaling.

Reisesøknad og søknad om forskudd på reise

Før reise

  1. Du kan søke om forskuddsutbetaling av utlegg i SAP portal/DFØ app - Reisesøknad og -forskudd
  2. Din nærmeste leder må godkjenne reisesøknaden, før eventuell forskuddsutbetaling
  3. Forskudd utbetales normalt 1 uke etter at reisesøknad er godkjent

For mer hjelp, se opplæringsvideo Opplæring DFØ-app - Reisesøknad (DFØ/youtube.com)

Etter reise

Dersom det er gitt forskudd i forbindelse med en reise, skal reiseregning registreres umiddelbart, og senest innen en måned, etter at reisen er foretatt. Forskuddet avregnes mot reiseregning. Eventuelt restbeløp betales tilbake ved trekk i første mulige reise/lønn. Eventuelt tilgodehavende utbetales på vanlig måte.

Dersom reiseregningen ikke er registret innen fristen, kan forskuddet bli trukket i første lønnsutbetaling. Nytt forskudd vil ikke bli utbetalt før reiseregning er levert for det foregående.

Reiseregning for eksterne

Ekstern, uten tilgang til SAP Portal/DFØ app, må levere reiseregning på papir (.xls) til sin kontaktperson ved ved HiØ. Legg ved aktuelle kvitteringer.

Veiledninger og regelverk

Publisert 30. apr. 2018 14:33 - Sist endret 3. juni 2020 08:50