SAP Portal og DFØ-app

SAP Portal og DFØ-app er ditt selvbetjeningssystem for administrasjon av ferie og fravær, reiser og personopplysninger. I systemet henter du også ut dine lønnsslipper.

Hva kan du gjøre i DFØ-app og SAP portal?

Med DFØ-app får du tilgang til SAP Portal på din mobil. Denne appen er en mer tilgjengelig og brukervennlig løsning, som gir deg tilgang når du vil og hvor du vil.

I DFØ-app/SAP Portal kan du:

  • stemple inn/ut og registrere tid
  • søke om fravær
  • se på tidssaldo og tidsinformasjon
  • registrere reisesøknad og reiseregning med kvitteringer
  • se på lønnsslipp og reiseslipp
  • endre personlige opplysninger
  • behandle oppgaver i innkurv

Tilgang til SAP Portal og DFØ-app

De som skal ha tilgang til SAP Portal og DFØ-app vil få tilsendt melding om dette kort tid etter oppstart i stillingen.

DFØ-appen gir deg tilgang til på alle mobile enheter. Du kan laste ned DFØ-app fra App Store eller Google play. Første gang du tar i bruk DFØ-app må du logge deg inn via ID-porten. Du bruker MinID, BankID eller BankID på mobil for sikker pålogging. Etter pålogging velger du en firesifret PIN-kode. Etter pålogging velger du en firesifret PIN-kode. Denne koden vil du taste inn de neste gangene du bruker DFØ-app.

SAP Portal er kun tilgjengelig via høgskolens servere. Pålogging må derfor skje på høgskolens stasjonære maskiner, eventuelt via VPN-klient. IT-drift kan bistå med å sette opp VPN-klient på bærbare maskiner og eventuelt stasjonære maskiner hjemme eller andre steder. Din brukertilgang går via Feidepåloggingen.

Brukerdokumentasjon

Leverandøren av systemene er Direktoratet for økonomistyring (DFØ). De har utarbeidet egne hjelpesider i SAP Portal / DFØ-app. Du kan også lese mer her:

 

 

 

      Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 12. juni 2018 16:35