Skatt og skattekort

Skatt og skattekort

HiØ som arbeidsgiver innhenter skatteopplysninger for alle sine ansatte elektronisk fra Altinn (Skatteetaten). Arbeidstaker vil bli varslet av Altinn når arbeidsgiver henter skattekort.

I de tilfeller skattekort ikke er tilgjengelig trekkes 50 % skatt inntil elektronisk skattekort foreligger.

Ekstra skattetrekk

Det er mulig å be om et fast kronebeløp i ekstra skattetrekk hver måned. Fast skattetrekk kan registreres for en periode på en eller flere påfølgende måneder. 

Du kan bare ha ett ekstra skattetrekk av gangen. Hvis du allerede har registrert ekstra skattetrekk, og deretter ønsker å endre beløpet, må du sende et nytt skjema med nytt beløp. Det nye skjemaet med nytt beløp erstatter det trekket du har sendt inn tidligere for samme periode.

Ekstra skattetrekk kan registreres for maksimalt ett år av gangen. Du kan tidligst legge inn ekstra skattetrekk for et nytt år etter at lønnsutbetalingen for desember er foretatt.

Se veiledningsvideo Opplæring e-skjema - Ekstra skattetrekk (DFØ/youtube.com)

Aktuelle lenker

Årlig fornying av skattekort - utenlandske statsborgere

Utenlandske arbeidstakere, grensegjengere og arbeidstakere med D-nummer må hvert år søke om nytt skattekort. Dette kan gjøres på to måter

  1. Dersom du har flere arbeidsgivere i Norge, må du søke selv via Skatteetaten (skatteetaten.no).
  2. Dersom du har HiØ som eneste arbeidsgiver i Norge, kan du sende lønningskontoret  en e-post og be dem om å søke for deg.

Har du ikke søkt om skattekort, vil arbeidsgiver ikke få hentet ut noe skattetrekkopplysninger. Da trekkes du 50 % skatt.

Søknad om skattekort - utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer og skattekort for at lønn skal kunne utbetales. Arbeidstakere bosatt i utlandet vil også være skattepliktige til Norge.

Skattekortsøknad (RF1209) leveres Skattekontoret sammen med kopi av arbeidsavtalen og kopi av pass/nasjonalitet ID-kort som viser statsborgerskap. Det kreves personlig frammøte ved Skattekontoret.

Mer informasjon og søknadsskjema

Publisert 3. mai 2018 15:37 - Sist endret 16. jan. 2019 14:01