Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer og skattekort for at lønn skal kunne utbetales.

Utenlandske statsborgere må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer og skattekort for at lønn skal kunne utbetales. Arbeidstakere bosatt i utlandet vil også være skattepliktige til Norge.

Skattekortsøknad (RF1209) leveres Skattekontoret sammen med kopi av arbeidsavtalen og kopi av pass/nasjonalitet ID-kort som viser statsborgerskap. Det kreves personlig frammøte ved Skattekontoret.

Mer informasjon og søknadsskjema

Skatteetaten: Tax for foreign employees (skatteetaten.no)

Arbeidstakere fra enkelte nasjoner må også søke oppholdstilatelse for å kunne bo og jobbe i Norge. Mer informasjon finner du på Apply to live in Norway (udi.no)

 

 

Publisert 3. mai 2018 14:34 - Sist endret 3. mai 2018 14:34