Sidegjøremål

Høgskolen er positivt innstilt til at ansatte er aktive og deler sin kompetanse til nytte for samfunnet, også utover hovedstillingen sin ved høgskolen. Dette forutsetter at sidegjøremålet ikke går utover arbeidsforholdet ved HiØ.

Formålet med retningslinjene er å verne om høgskolens omdømme og den ansattes tillit og integritet, ved å legge opp til åpenhet om mulige interessekonflikter og håndtering av slike.

Retningslinjene om sidegjøremål gjelder for alle ansatte som har HiØ som sin hovedarbeidsgiver, uavhengig av stillingskategori og stillingsbrøk.

Retningslinjer for sidegjøremål

Oversikt over sidegjøremål

Listen viser en oversikt over sidegjøremål som den ansatte selv har registrert. Listen oppdateres en til to ganger per år.

Avtale om sidegjøremål

Det skal inngås skriftlig avtale (.docx) mellom arbeidstaker og leder i de tilfeller der sidegjøremålet, jf. kap 3.3;

A) .. innebærer bruk av høgskolens ressurser
B) .. helt eller delvis forutsettes utført i normalarbeidstiden
C) .. kan komme i konkurranseforhold til høgskolens egen virksomhet
D) .. er av langvarig eller omfattende karakter
E) .. kan skape tvil om ansatte kan utføre sitt arbeid ved høgskolen
F) .. kan føre til inhabilitet i saker ansatte har ansvar for ved HiØ

Avtalen skal lagres i den enkeltes personalmappe.

Publisert 28. mai 2018 15:55 - Sist endret 15. aug. 2018 10:41