Sidegjøremål

Høgskolen er positivt innstilt til at ansatte er aktive og deler sin kompetanse til nytte for samfunnet, også utover hovedstillingen sin ved høgskolen. Dette forutsetter at sidegjøremålet ikke går utover arbeidsforholdet ved HiØ.

Formålet med retningslinjene er å verne om høgskolens omdømme og den ansattes tillit og integritet, ved å legge opp til åpenhet om mulige interessekonflikter og håndtering av slike.

Retningslinjene om sidegjøremål gjelder for alle ansatte som har HiØ som sin hovedarbeidsgiver, uavhengig av stillingskategori og stillingsbrøk.

Retningslinjer for sidegjøremål

Avtale om sidegjøremål

Det skal inngås skriftlig avtale (.docx) mellom arbeidstaker og leder i de tilfeller der sidegjøremålet, jf. kap 3.3;

A) .. innebærer bruk av høgskolens ressurser
B) .. helt eller delvis forutsettes utført i normalarbeidstiden
C) .. kan komme i konkurranseforhold til høgskolens egen virksomhet
D) .. er av langvarig eller omfattende karakter
E) .. kan skape tvil om ansatte kan utføre sitt arbeid ved høgskolen
F) .. kan føre til inhabilitet i saker ansatte har ansvar for ved HiØ

Avtalen skal lagres i den enkeltes personalmappe.

Oversikt over sidegjøremål

Oversikten oppdatertes normalt to ganger per år. Første oversikt publiseres i løpet av 2018.

  • <Oversikten er ikke publisert>
Publisert 28. mai 2018 15:55 - Sist endret 28. mai 2018 16:15