Sidegjøremål, verv og eierinteresser

Høgskolen er positivt innstilt til at ansatte er aktive og deler sin kompetanse til nytte for samfunnet, også utover hovedstillingen sin ved høgskolen. Dette forutsetter at sidegjøremålet ikke går utover arbeidsforholdet ved HiØ.

Retningslinjer for sidegjøremål

Retningslinjene gjelder for alle ansatte som har HiØ som sin hovedarbeidsgiver, uavhengig av stillingskategori og stillingsbrøk.

Registrer/endre sidegjøremål

Her får du informasjon om hvordan du kan registrere, endre eller slette dine sidegjøremål.

Oversikt over sidegjøremål

Oversikten viser sidegjøremål som den ansatte selv har registrert. Listen oppdateres en til to ganger per år.