Registrer eller endre dine sidegjøremål

Du må melde fra om dine sidegjøremål så snart som mulig, og som hovedregel ikke starte opp med sidegjøremålet før det er godkjent av leder.

Registrer sidegjøremål

Du registrere dine sidegjøremål via Selvbetjeningsportalen i SAP

  • Logg inn i Selvbetjeningsportalen i SAP. Velg Sidegjøremål under Arbeidsforhold
  • Fyll inn obligatoriske felter merket med *
  • I feltet for offentlig beskrivelse av sidegjøremål, må du påse at beskrivelsen egner seg for publisering på nett. Hold den kort og konsis, for eksempel; professor II, styremedlem, lærebokforfatter, sykepleier, medeier mv. 
  • Send søknad til godkjenning
  • Med bakgrunn i din søknad vil leder vurdere sidegjøremålets meldeplikt og omfang i henhold til kriteriene i våre retningslinjer.
  • Når søknaden er godkjent, vil sidegjøremålet få status Aktiv under Mine sidegjøremål

Endre eller forlenge sidegjøremål

Du kan når som helst gå inn å endre eller forlenge eksisterende sidegjøremål. Dette gjør fra Mine sidegjøremål i Selvbetjeningsportalen i SAP. Dine endringer vil bli synlige når den offisielle oversikten blir oppdatert, normalt to ganger per år.

Registrer/endre sidegjøremål

Veiledning

For mer hjelp og veiledning, se

Publisert 28. mai 2018 15:55 - Sist endret 8. apr. 2020 08:40