Starte og slutte ved HiØ

Nyansatt

Få en god start på HiØ!

Fratredelser

  • Oppsigelse fra arbeidstaker
  • Oppsigelsesfrister
  • Pensjonering

Senior

  • Tjenestefri med lønn
  • Søke om å stå lenger i stilling (70 år)
  • Tilknytningsavtale for pensjonister