Fratredelse

Oppsigelsesfrister

Dersom du skal si opp din stilling, gjelder følgende frister:

  • én måned hvis ansettelsestiden er ett år eller mindre
  • tre måneder hvis ansettelsestiden er mer enn ett år

Oppsigelsestiden løper fra dato til dato.

Ferie skal så langt det er mulig avvikles i løpet av oppsigelsestiden. Tilgodehavende ferie vil bli utbetalt i forbindelse med sluttoppgjør.

Før siste arbeidsdag må kontor være ryddet. Nøkler, PC og annet teknisk utstyr levers til IT-drift.

Send melding om oppsigelse

  1. Melding om oppsigelse sender du via SAP Portal - E-skjema - Oppsigelse
  2. Velg ønsket "siste dag med lønn". Som default settes 3 måneder fra dagens dato.
  3. Kommenter eventuelle ønsker om annen sluttdato, uttak av restferie mv.
  4. Meldingen sendes elektronisk til din leder
  5. Du vil motta svar på oppsigelsen så snart meldingen er behandlet av din leder

Se veiledningsvideo Opplæring e-skjema - Oppsigelse (DFØ/youtube.com)

 

Emneord: oppsigelse, oppsigelsesfrister, fratredelse
Publisert 18. juni 2018 14:56 - Sist endret 26. feb. 2019 10:18