Velferd- og ansattgoder

GILDA filmklubb

Kultur og velferdsutvalg

Høgskolen har ett kultur- og velferdsutvalg ved hvert studiested. Utvalgene skal arbeide for å styrke fellesskapet, tilhørigheten og trivselen blant alle ansatte ved høgskolen.

Treningstilbud

Fysisk aktivitet påvirker humøret, reduserer stress og forebygger en rekke sykdommer. Høgskolen ønsker å stimulere til og tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle ansatte.

Gratis taxi til Halden stasjon

Reiser du kollektivt med tog til Halden? På utvalgte ankomster/avganger kan du benytte deg av gratis taxitilbud mellom togstasjonen og studiestedet.

Parkering

Studenter og ansatte parkerer gratis på høgskolens tildelte plasser.

Brilleavtale

Høgskolen i Østfold har inngått avtale med Onsum Synsam.  Disse har butikker i Halden, Sarpsborg, Moss, Fredrikstad og Rakkestad.

Onsum Synsam tilbyr rabatt på 15 % ved kjøp av komplett ny brille ved fremlegging av bevis på ansettelsesforholdet.

Rabatten gjelder også den ansattes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 18 år.